Departament de Didàctiques Específiques

Publicacions

Les publicacions dels membres del Departament es poden consultar a les seves pàgines personals (vegeu apartat Personal) o a les dels seus grups de recerca (vegeu apartat Recerca).

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Alsina, A.  "Del razonamiento lógico-matemático al álgebra temprana en Educación Infantil ."  Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia  8 (2019):  1-19.
2019 Article Alsina, A.  "Itinerarios de enseñanza de las matemáticas en educación primaria ."  Aula de innovación educativa   (2019):  12-17.
2019 Article Alsina, A.  "Itineraris d'ensenyament de les matemàtiques a l'educació primària ."  Guix : elements d'acció educativa   (2019):  16-21.
2019 Article Alsina, Á.  "La educación matemática infantil en España: ¿qué falta por hacer?."  Números: Revista de Didáctica de las Matemáticas   (2019):  187-192.
2019 Article Alsina, Á.; Ayllón, S.; Colomer, J.  "Validating the Narrative Reflection Assessment Rubric (NARRA) for reflective narratives in higher education."  Assessment and Evaluation in Higher Education  44 (2019):  155-168.Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Any Tipus publicació Publicació
2019 Capítol de llibre Acosta, Y.; i Alsina, Á.  "La representación de los patrones en educación infantil: una primera aproximación con alumnos de 4 años. ." Investigación en Educación Matemática XXIII. Valladolid (ESP): Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), 2019. 
2019 Capítol de llibre Anna Maria Geli; Rosa Maria Medir  "La formació ambiental en els últims quaranta anys ." Natura, Ús o Abús? (2018). Barcelona (ESP): Institut d'Estudis Catalans, 2019. 
2019 Capítol de llibre M. Rosa Terradellas Piferrer  "La RS desde una perspectiva Empresarial, Universitaria y Territorial ." Lafuente, David, (Coor/Ed): 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social. Granada (ESP): Editorial Comares , 2019. 
2019 Capítol de llibre Rosa M. Medir Huerta; Jesús Granados Sanchez; Salvador Calabuig Serra  "Utilización de fuentes de archivo en la formación inicial de maestros. ." Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva sociocrítica.. Lisboa (PRT): Ediciones Escola Superior de Educaçao, Instituto Politécnico de Lisboa, 2019. 
2019 Edició pendent de publicació Anna Serra Salvi Are boys and girls living and perceiving public space differently?, III Conference of Pre-doctoral Researchers Abstract book- Miquel Solà (Editor).  (ESP): Escola de Doctorat. Servei de Publicacions de la UdG, 2019. Revistes on participa el Departament de Didàctiques Específiques

Revista MOVIMIENTO HUMANO (ISSN 2014-3060)

 Director: Dr. Joaquim Maria Reverter Macià. Universitat de Lleida. Espanya 

 Sub director: Dr. Víctor López Ros. Universitat de Girona. Espanya

 Aquesta publicació, fruit de la col·laboració entre el Departament de Didàctiques Específiques (Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal) de la UdL, la Càtedra d’Educació Física de la UdG i el Departament de Didàctiques Específiques de la UdG,   ha estat indexada recentment a CARHUS PLUS (Sistema d’avaluació de revistes científiques) i a DIALNET.

 Més informació clicar aquí