Departament de Didàctiques Específiques

Grups de Recerca

Nom del grup:
Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)
Codi:
GRHCS002
Responsable:
Dra. Anna M. Geli de Ciurana
Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya 2014 SGR 367
Nom del grup:
Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI)
Codi:
GRHCS003
Responsables:
Dra. Roser Juanola Terradellas i Dra. Dolors Cañabate Ortiz
Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya 2014 SGR 1606
Nom del grup:
Grup de Recerca Educació, Infància i Conexions
Codi:
GRHCS101
Responsable:
Dr. Àngel Alsina Pastells
Nom del grup:
Grup de Recerca Llengües i Aprenentatge
Codi:
GRHCS103
Responsables:
Dra. Sílvia Llach Carles i Dr. Jordi Cicres Bosch