Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Departament de Didàctiques Específiques

PROGRAMA SERRA HUNTER - 2a convocatòria 2019 (UdG-LE-9096)

Didàctica de l’expressió plàstica- UdG / Didactics of Plastic Expression -UdG

Categoria: Professor Lector /  Tenure-eligible lecturer
Departament: Didàctiques Específiques / Specific didactics
Referència: UdG-LE-9096

 

Perfil de la plaça- UdG-LE-9096 Didàctica de l’expressió plàstica- UdG

El departament de didàctiques específiques està interessat en contractar, a través del programa Serra Húnter un/a lector/a de didàctica de l’expressió plàstica amb el següent perfil:

Docència: Es valoraran els següents punts:

 • Experiència en docència en formació inicial i permanent de mestres de primària i infantil

Recerca i transferència de coneixement: Es valoraran particularment l’experiència de recerca en línies similars o complementàries amb la recerca que es fa al departament de didàctiques específiques i en concret a l’àrea de didàctica de l’expressió plàstica. Aquestes inclouen, entre d’altres:

 • Recerca interdisciplinària de la didàctica de l’expressió plàstica amb altres didàctiques específiques
 • Arts i construcción del coneixement.
 • Arts i intervenció social – aprenentatge Servei
 • Patrimoni cultural, interpretació, educació i formació
 • Recerca sobre la formació inicial i permanent dels docents
 • Disseny de materials educatius

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position profile – UdG-LE-9096 Didactics of Plastic Expression -UdG

The department of specific didactics is interested in appointing, through the Serra Húnter programme a Tenure-eligible lecturer in Didactics of Plastic Expression with the following position profile:

Teaching: The following aspects will be taken into consideration:

 • Teaching experience in pre-service and in-service teacher education for primary and early-years teachers

Research and knowledge transfer: Research experience on similar or complementary topics to those being carried out in the Departament of specific didactics in general and in the area of Didactics of Plastic Expression in particular. These lines include, among others:

 • Interdisciplinary research of didactics of plastic expression with other areas of specific didactics
 • Arts and the construction of knowledge
 • Arts and social intervention – service-learning
 • Cultural heritage, interpretation, education and training
 • Research on pre-service and in-service teacher education
 • Design of educational materials