Departament d' Arquitectura i Tecnologia de  Computadors

Publicacions

El Departament d' Arquitectura i Tecnologia de Computadors  anualment publica i col·labora en publicacions, ja siguin llibres, capítols de llibre, actes de congressos, articles, etc.