Departament d' Arquitectura i Tecnologia de  Computadors

Ofertes de feina

Secció a on es publiquen les ofertes de feina que arriben al departament.

Optimus, S.A.

Es tracta d’un lloc de programador informàtic on demanem que es sàpiga treballar en programació orientada a objectes, que domini els llenguatges C# (a poder ser també Visual Basic) i C++, per a programar aplicacions d'escriptori i aplicacions de firmware d'equips. Es valorarà experiència en programació concurrent, base de dades. Programació en entorn Visual Studio 2015 i Kdeveloper.

Incorporació immediata

Contracte indefinit

Flexibilitat horària

Lloc de treball: Departament de R+D de Optimus a Girona Ciutat (davant Hipercor)

Tipus de feina: Programar aplicacions i firmware del Sistema de Megafonia Optimax2 i Compact. Seria la segona generació de sistemes de megafonia per IP, la primera la varem desenvolupar en col·laboració amb Dept de Robòtica de la UdG (Pere Ridao, Narcís Palomeras).

Idiomes: Català, Espanyol, Anglès (no imprescindible, però si no en sap n’haurà d’aprendre)

Sou aprox: 25000€ d’inici(negociable en funció dels coneixements/experiència del candidat i de l’evolució de la seva feina)

Interessats contactar amb:

Ferran Gironès i Puig

R+D & Large Scale Director

Optimus, S.A.

Tel: +34 972 20 33 00

Fax: +34 972 21 84 13

C/ Barcelona 101

17003 – Girona

Spain - EU