Departament d' Arquitectura i Tecnologia de  Computadors

Direcció

Càrrec Titular
secretari del Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors Doctor PERE VILA TALLEDA
coordinador d'estudi del màster Erasmus Mundus: European Master's in Computer Vision and Robotics (VIBOT) Doctor ROBERT MARTI MARLY