Departament d' Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Programa Serra Húnter

Professorat Lector

Unitat d'adscripció
Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Àmbit de coneixement
Arquitectura
Àrea de coneixement
Projectes Arquitectònics 
Unitat de vinculació
Escola Politècnica Superior (EPS)

Perfil de la Plaça

Les persones candidates han de tenir experiència en l'ensenyament de cursos de grau i postgrau en l'àmbit específic del projecte arquitectònic.

De manera prioritària hauran de tenir una àmplia experiència en la pràctica professional de l'arquitectura, amb obra construïda, publicada en revistes especialitzades de prestigi i premiada.

També es valorarà:

  • el coneixement de l'entorn professional amb el qual es relaciona l'Escola Politècnica Superior.
  • les conferències, seminaris i tutories de projectes fi de grau portats a terme per la persona candidata
  • la seva experiència en organització i gestió acadèmiques

Les persones candidates seleccionades hauran d'ensenyar en una àmplia gamma de cursos corresponents a l'àmbit de projectes arquitectònics, des d’assignatures d'iniciació al projecte fins a nivells superiors. A més, hauran d'impartir diversos cursos i tallers opcionals, tutoritzar PFG i dirigirtesis doctorals.

S'espera que la persona candidata seleccionada contribueixi al desenvolupament, planificació i implementació d’un currículum d’alta qualitat en l’àmbit específic del projecte arquitectònic.

Les tasques de recerca a desenvolupar són: participació en projectes de recerca amb la possibilitat de gestionar i liderar grups de recerca i desenvolupament de projectes d'investigació relacionats amb la pràctica professional de l'arquitectura.