Departament d' Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Programa Serra Húnter

Professor Agregat

Unitat d'adscripció
Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la construcció
Àmbit de coneixement
Arquitectura
Àrea de coneixement
Composició Arquitectònica
Unitat de vinculació
Escola Politècnica Superior (EPS)

Tasques a realitzar

Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.

Totes són tasques associades a les assignatures Història de l’Art i l’Arquitectura 2 i 3; Composició Arquitectònica 1, 2 i 3; Estètica; Utopia i Avantguardes (Grau en Estudis d’Arquitectura) Historiografia i Teoria i crítica del projecte (Màster en Arquitectura) que s’imparteixen en el centre de vinculació. Es valorarà experiència docent, i en organització i gestió acadèmica.

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relatius a la teoria i historia de l’arquitectura catalana en les seves relacions culturals amb el context internacional, i en particular en temes vinculats al patrimoni marítim, el turisme i el paisatge, amb expertesa en projectes de recerca de caràcter competitiu i xarxes internacionals.

Direcció de tesis doctorals.  Direcció i coordinació universitària.  Relacions externes.


Versión en español

English version.