Departament d' Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Docència

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Composició 1 (3105G12013)

3.00 Semestral

Composició 3 (3105G12015)

3.00 Semestral

Estètica (3105G12016)

3.00 Semestral

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

6.00 Semestral

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

6.00 Semestral

Fonaments d'art 1 (3105G12003)

3.00 Semestral

Fonaments d'art 2 (3105G12004)

3.00 Semestral

Història de l'art i l'arquitectura 2 (3105G12011)

3.00 Semestral

Història de l'art i l'arquitectura 3 (3105G12012)

3.00 Semestral

Representació arquitectònica 1 (3105G12001)

6.00 Semestral

Taller integral de projectes (3501MO2845)

21.00 Semestral

Utopia i avantguarda (3105G12038)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Amidaments i pressupostos 1 (3105G11015)

6.00 Semestral

Amidaments i pressupostos 2 (3105G11016)

6.00 Semestral

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

3.00 Semestral

Arquitectura sostenible (3105G12041)

5.00 Semestral

Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

6.00 Semestral

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari (3105G11024)

5.00 Semestral

Construcció 1 (3105G00028)

6.00 Semestral

Construcció 2 (3105G11004)

6.00 Semestral

Construcció 2 (3105G12005)

6.00 Semestral

Construcció 3 (3105G11030)

6.00 Semestral

Construcció 3 (3105G12044)

6.00 Semestral

Construcció 4 (3105G11005)

3.00 Semestral

Construcció 4 (3105G12006)

6.00 Semestral

Construcció 5 (3105G11031)

6.00 Semestral

Construcció 5 (3105G12045)

6.00 Semestral

Construcció 6 (3105G11006)

3.00 Semestral

Control de qualitat (3105G11010)

6.00 Semestral

Dret en edificació (3105G00039)

3.00 Semestral

Fonaments de materials (3105G00026)

6.00 Semestral

Geotècnia (3105G11001)

6.00 Semestral

Gestió de projectes i obres (3105G11013)

3.00 Semestral

Història de la construcció (3105G11007)

3.00 Semestral

Història de l'art i l'arquitectura 1 (3105G12010)

3.00 Semestral

Instal·lacions 1 (3105G00033)

6.00 Semestral

Instal·lacions 2 (3105G00034)

6.00 Semestral

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

5.00 Semestral

Materials 1 (3105G11008)

6.00 Semestral

Materials 2 (3105G11009)

6.00 Semestral

Organització, planificació i equips d'obra 1 (3105G11011)

6.00 Semestral

Organització, planificació i equips d'obra 2 (3105G11012)

6.00 Semestral

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

3.00 Semestral

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

5.00 Semestral

Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

5.00 Semestral

Projectes tècnics (3105G11018)

9.00 Semestral

Seguretat i salut laboral (3105G11014)

6.00 Semestral

Sistemes de planificació d'obres i el seu control (3105G11023)

5.00 Semestral

Taller integral de construcció (3501MO2844)

9.00 Semestral

Valoracions i taxacions (3105G11017)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

6.00 Semestral

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

6.00 Semestral

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

6.00 Semestral

Representació arquitectònica 2 (3105G12002)

6.00 Semestral

Teoria de la imatge (3105G12039)

5.00 Semestral

Topografia i replantejaments (3105G11003)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Arquitectura de les infraestructures patrimonials. Arquitectura i paisatge (3501MO2949)

3.00 Semestral

Aula d'arquitectura 1 (3105G12026)

6.00 Semestral

Aula d'arquitectura 2 (3105G12027)

6.00 Semestral

Composició 2 (3105G12014)

3.00 Semestral

Construcció 4 (3105G12006)

6.00 Semestral

Construcció 5 (3105G12045)

6.00 Semestral

Cultura i projecte (3105G12047)

5.00 Semestral

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

6.00 Semestral

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

6.00 Semestral

Història de l'art i l'arquitectura 1 (3105G12010)

3.00 Semestral

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

5.00 Semestral

Projectes 1 (3105G12017)

3.00 Semestral

Projectes 2 (3105G12018)

6.00 Semestral

Projectes 3 (3105G12019)

3.00 Semestral

Projectes 4 (3105G12020)

6.00 Semestral

Projectes 5 (3105G12021)

6.00 Semestral

Projectes 6 (3105G12022)

6.00 Semestral

Projectes 7 (3105G12023)

6.00 Semestral

Projectes 8 (3105G12024)

6.00 Semestral

Projectes 9 (3105G12025)

9.00 Semestral

Representació arquitectònica 1 (3105G12001)

6.00 Semestral

Representació arquitectònica 2 (3105G12002)

6.00 Semestral

Saber veure l'arquitectura (3105G12037)

5.00 Semestral

Taller integral de construcció (3501MO2844)

9.00 Semestral

Taller integral de projectes (3501MO2845)

21.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

6.00 Semestral

Dret en edificació (3105G00039)

3.00 Semestral

Planificació urbanística i tecnologies de la informació: conceptes i iniciatives (3501MO2229)

3.00 Semestral

Taller integral de projectes (3501MO2845)

21.00 Semestral

Urbanística 1 (3105G12028)

6.00 Semestral

Urbanística 2 (3105G12029)

6.00 Semestral

Urbanística 3 (3105G12030)

6.00 Semestral

Urbanística 4 (3105G12031)

3.00 Semestral

Urbanística 5 (3105G12032)

3.00 Semestral