Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Consell Social

Dra.  Rosa Núria Aleixandre Cerarols

 

Nomenada per acord del Govern de la Generalitat

Funcions

Segons l'article 92 de la Llei1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya, la presidenta del consell social exerceix les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per aquesta llei, pel reglament d'organització i funcionament del consell social i per la resta de la normativa vigent.

 • Representar el Consell Social
 • Convocar i presidir les reunions del Ple i de la Comissió Permanent del Consell Social i ordenar els debats
 • Comunicar al rector de la UdG els acords del Consell Social per executar-los
 • Coordinar, ella mateixa o per mitjà de la persona que designi, les diferents comissions, a les reunions de les quals sempre podrà assistir i intervenir.
 • Nomenar, entre els membres del consell social, un vicepresident i delegar-li funcions representatives. En els supòsits d'absència, malaltia o vancant, la presidenta serà substituida per el vicepresident.
 • Donar publicitat deguda dels acords i les activitats del Consell que es considerin oportuns.
 • Assistir al Claustre Universitari, amb veu però sense vot, i informar, almenys un cop cada any, de la gestió desenvolupada en l'àmbit de al seva competència, d'acord amb el que es disposa en els estatuts de la UdG i del Reglament del Claustre.
 • Ser informada de l'execució dels acords presos pels diferents òrgans del Consell Social
 • Ser informada pel gerent de la Universitat de tots els assumptes relacionats amb les funcions pròpies del Consell.

 

Informació addicional

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB)
 • Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Girona (UdG)

Experiència professional

 • Senadora entre els anys 2004 i 2011
 • Actualment, dirigeix el Servei del Laboratori Clínic ICS-Girona

Altres

Ha dirigit i participat en diferents projectes d'investigació i ha desenvolupat una intensa activitat en l'àmbit de la transferència de tecnologia amb empreses i/o administracions. També té experiència docent a la Universitat de Girona, on ha format part, entre d'altres, del Consell de tutors per als programes de doctorat de ciències

Membre fundadora de l'Associació Catalana de Bioanàlisis Clíniques, és cofundadora del Grup de Recerca Oncològica de Girona, membre de l'Agrupació Catalana de Ciències Mèdiques de Girona i acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya