Consell Social

Acords i resolucions

Acords presos pel Consell Social

Any Òrgan Acte Sessió Article
2019 Ple del Consell Social Acords 4/2019 Modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Universitat de Girona
2019 Ple del Consell Social Acords 4/2019 Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 de la Universitat de Girona
2019 Ple del Consell Social Acords Ple 1/19 Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Institut Català del Suro
2019 Ple del Consell Social Acords Ple 4/19 Reelecció del Síndic de la UdG
2019 Ple del Consell Social Acords Ple 4/19 Aprovació de l'esmena d'errades dels mèrits docents convocatòria 2018
2019 Ple del Consell Social Acords Ple 4/19 Preus pels conceptes que fa referència el decret de preus per al curs 2019-2020, la bonificació a aplicar sobre el preu dels màsters i les condicions d'aplicació d'exempcions per matrícules d'honor
2019 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/19 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI 2018
2019 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/19 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2018 (estimació de recurs)
2019 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU2/19 Retribucions addicionals per mèrits de docència corresponents a la convocatòria 2018