Igualtat de Gènere

La Unitat d'Igualtat de Gènere respon al compromís de la UdG per tal de promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, erradicar qualsevol tipus de discriminació sexista i introduir la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca de la universitat.

Per a l’assoliment d’aquests objectius, el 2009 es va aprovar el Pla d’Igualtat que definia quina havia de ser la política de gènere de la Universitat i que ha servit per orientar la línia de treball de la Unitat d’Igualtat de Gènere.

Més informació