Cooperació i voluntariat

La Universitat de Girona incideix, a través de la seva vocació estrictament universitària, en els programes de cooperació al desenvolupament als països de més baix índex de desenvolupament humà o que es troben en situacions de greu desequilibri social, així com en els programes que es desenvolupen amb els sectors de població més desafavorits del nostre entorn.

Per això l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament dóna suport a les actuacions que duen a terme els membres de la comunitat universitària en matèria de cooperació i voluntariat, i promou, dissenya i emprèn aquelles accions que els òrgans de govern de la Universitat consideren que cal impulsar.

Aquestes accions van des de les campanyes de formació i sensibilització, a pràctiques d’aprenentatge, ajuts a projectes de cooperació universitària al desenvolupament, programes de voluntariat al nostre entorn i de voluntariat internacional, convocatòries de mobilitat, ajuts per a fer front a situacions d’emergència, entre altres.
Més informació