Pla d'acollida

Manual de benvinguda per al Personal Docent i Investigador de nova incorporació, que resol els tràmits administratius que s'han de gestionar abans i després d'arribar a Girona.

Descàrrega