Doctora SILVIA OSUNA OLIVERAS

Premi Fundació Princesa de Girona Recerca Científica   2016

Els Premis Fundació Princesa de Girona neixen amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i la motivació necessàries per induir canvis en la societat.

Unitat:
Departament de Química
Premi rebut:
Premi Fundació Princesa de Girona Recerca Científica
Data obtenció:
20/04/2016