Dades i impacte

de la UdG

Les xifres que defineixen la Universitat de Girona demostren la puixança de la institució i la consolidació d’un projecte acadèmic, de recerca i transferència amb una clara incidència en el teixit social. Les dades de l’evolució i del present de la universitat ens informen de l’impacte objectiu i valorat pels rànquings.  

Campus i estructures

 • 161.496m2 superfície construïda
 • 3campus
 • 9facultats i escoles
 • 1Escola de Doctorat
 • 8centres adscrits
 • 24departaments
 • 12instituts de recerca propis
 • 3instituts de recerca participats
 • 3centres de recerca Programa CERCA
 • 34càtedres

Pressupost

 • 91.552.185 €Pressupost 2017
 • 94.192.807 €Pressupost 2018
 • 52.333.996 €Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l’any 2017
 • 53.079.072 €Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l’any 2018

Comunitat universitària

 • 15.399estudiants de la UdG
 • 1.207personal docent i investigador
 • 573personal d’administració i serveis

Docència

Graus

 • 44titulacions de grau
 • 12dobles titulacions de grau
 • 3doble titulació internacional de grau
 • 10.164estudiants de grau – centres propis
 • 3.433estudiants de grau – centres adscrits
 • 1.673titulats de grau – centres propis
 • 577titulats de grau – centres adscrits

Màsters

 • 25màsters universitaris
 • 15màsters interuniversitaris
 • 12convenis de doble titulació de màster internacional
 • 999estudiants de màster universitari
 • 595titulats de màster universitari

Doctorat

 • 14programes de doctorat
 • 803estudiants de doctorat
 • 101tesis doctorals llegides (2017-2018)

Formació continuada

 • 45màsters propis
 • 665estudiants de màster propi
 • 2.542estudiants matriculats en activitats de formació continuada

Altres programes formatius

 • 116estudiants del programa de formació per a més grans de 50 anys

Recerca

Projectes i finançament

 • 175projectes de recerca actius el 2017
 • 60grups de recerca SGR (2017-2018)

Resultats

 • 56llibres de recerca (2017)
 • 233capítols de llibre (2017)
 • 870articles indexats ISI
 • 201contractats predoctorals (2017)
 • 68tesis doctorals llegides a la UdG (2017)
 • 33tesis doctorals internacionals

Transferència tecnològica

 • 6grups TECNIO (2017)
 • 1patents
 • 2patents llicenciades
 • 8empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins al 2016)