Dades i impacte

Les xifres que defineixen la Universitat de Girona demostren la puixança de la institució i la consolidació d’un projecte acadèmic, de recerca i transferència amb una clara incidència en el teixit social. Les dades de l’evolució de la Universitat i la instantània del seu present ens informen de l’impacte objectiu i valorat pels rànquings.  

Campus i estructures

 • 161.496m2 superfície construïda
 • 3campus
 • 9facultats i escoles
 • 1escola de Doctorat
 • 8centres adscrits
 • 24departaments
 • 12instituts de Recerca propis
 • 4instituts de Recerca participats
 • 3centres de recerca Programa CERCA
 • 31càtedres

Pressupost

 • 89.323.853 €Pressupost 2016
 • 47.682.732 €Finançament bàsic Generalitat liquidat l’any 2015
 • 46.159.200 €Finançament bàsic Generalitat pressupostats l’any 2016

Comunitat universitària

 • 15.658estudiants de la UdG
 • 1.222personal docent i investigador
 • 554personal d’administració i serveis

Docència

Graus

 • 45titulacions de grau
 • 12dobles titulacions de grau
 • 1doble titulació internacional de grau
 • 10.387estudiants de grau – centres propis
 • 3.261estudiants de grau – centres adscrits
 • 1746titulats de grau – centres propis
 • 499titulats de grau – centres adscrits

Màsters

 • 28màsters universitaris
 • 17màsters interuniversitaris
 • 9convenis de doble titulació de màster internacional
 • 983estudiants de màster universitari
 • 439titulats de màster universitari

Doctorat

 • 13programes de doctorat
 • 826estudiants de doctorat
 • 128tesis doctorals llegides (2014-2015)

Formació continuada

 • 53màsters propis
 • 419estudiants de màster propi
 • 2.672estudiants matriculats en activitats de formació continuada

Altres programes formatius

 • 110estudiants del programa de formació per a majors de 50 anys
 • 3.000estudiants finalitzen un MOOC de la UdG

Recerca

Projectes i finançament

 • 161projectes de recerca actius el 2015
 • 60Grups de Recerca SGR (2014-2016)

Resultats

 • 68llibres de recerca (2015)
 • 322capítols de llibre (2015)
 • 756articles indexats ISI
 • 216contractats predoctorals (2015)
 • 106tesis doctorals llegides a la UdG (2015)
 • 33tesis doctorals internacionals

Transferència tecnològica

 • 11grups TECNIO (2015)
 • 4patents
 • 1patent llicenciada
 • 5empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins el 2015)