Dades i impacte

Les xifres que defineixen la Universitat de Girona demostren la puixança de la institució i la consolidació d’un projecte acadèmic, de recerca i transferència amb una clara incidència en el teixit social. Les dades de l’evolució i del present de la universitat ens informen de l’impacte objectiu i valorat pels rànquings.  

Campus i estructures

 • 161.496m2 superfície construïda
 • 3campus
 • 9facultats i escoles
 • 1Escola de Doctorat
 • 8centres adscrits
 • 24departaments
 • 12instituts de recerca propis
 • 4instituts de recerca participats
 • 3centres de recerca Programa CERCA
 • 32càtedres

Pressupost

 • 91.552.185 €Pressupost 2016
 • 48.899.220 €Finançament bàsic de la Generalitat liquidat l’any 2016
 • 48.889.220 €Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l’any 2016

Comunitat universitària

 • 15.436estudiants de la UdG
 • 1.252personal docent i investigador
 • 576personal d’administració i serveis

Docència

Graus

 • 45titulacions de grau
 • 12dobles titulacions de grau
 • 1doble titulació internacional de grau
 • 10.196estudiants de grau – centres propis
 • 3.403estudiants de grau – centres adscrits
 • 1.782titulats de grau – centres propis
 • 530titulats de grau – centres adscrits

Màsters

 • 25màsters universitaris
 • 15màsters interuniversitaris
 • 9convenis de doble titulació de màster internacional
 • 1.059estudiants de màster universitari
 • 591titulats de màster universitari

Doctorat

 • 14programes de doctorat
 • 778estudiants de doctorat
 • 120tesis doctorals llegides (2014-2015)

Formació continuada

 • 39màsters propis
 • 557estudiants de màster propi
 • 3.165estudiants matriculats en activitats de formació continuada

Altres programes formatius

 • 115estudiants del programa de formació per a més grans de 50 anys

Recerca

Projectes i finançament

 • 175projectes de recerca actius el 2016
 • 60grups de recerca SGR (2014-2016)

Resultats

 • 57llibres de recerca (2016)
 • 246capítols de llibre (2016)
 • 779articles indexats ISI
 • 203contractats predoctorals (2016)
 • 120tesis doctorals llegides a la UdG (2016)
 • 42tesis doctorals internacionals

Transferència tecnològica

 • 5grups TECNIO (2016)
 • 2patents
 • 1patent llicenciada
 • 7empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins al 2016)