Memòria de dades

Curs 2015-2016

Organització general
 1. Govern
 2. Centres
 3. Estudis
 4. Estudiants
 5. Accés
 6. Matrícula
 7. Titulats
 8. Ajuts a l'estudi general del MEC
 9. Borsa de treball i convenis d'educació cooperativa
 10. Programes de mobilitat acadèmica
 11. Cursos d'estiu
 12. Recursos humans
 13. Personal acadèmic
 14. Personal d'administració i serveis
 15. Economia
 16. Pressupostos inicials
 17. liquidació de pressupost
 18. Recerca
 19. Finançament de la recerca
 20. Serveis
 21. Biblioteca
 22. Serveis d'esports
 23. Serveis de publicacions
 24. Servei de Llengües Modernes
 25. Institut de ciències de l'educació J. Pallach
 26. Abreviatures
 27. Centres docents
 28. Instituts de recerca i altres centres
 29. Departaments
 30. Estudis de 1r i 2n i de Grau
 31. Personal acadèmic

Nota: tots els fitxers són en format .pdf