Colors

La identitat visual de la Universitat de Girona es defineix a partir del següent esquema de color.

En aquest apartat s’expliquen quins són els usos adients de la gamma cromàtica.

Color primari

S’estableix el Pantone Reflex Blue C com a color primari de la Universitat de Girona.

Es farà servir sempre sobre el logotip i en la comunicació de la Universitat.

Es recomana fer servir la versió Pantone en les impressions sempre que sigui possible.

Colors Secundaris

La gamma cromàtica compta amb dos colors secundaris que es poden combinar amb el color primari Pantone Reflex Blue C.

Per a comunicació Institucional, cal fer servir el Pantone 7401 C (veure apartat específic).

Per a comunicació de Serveis i Gestió, cal fer servir el Pantone CoolGray 1 C (veure apartat específic).

Per a comunicació Corporativa i Acadèmica, es pot fer servir un dels dos colors amb la gamma cromàtica corresponent.

 

Altres codis de color

El següent apartat mostra els casos d’ús correcte del logotip de la Universitat de Girona. És important tenir-los en compte, de manera que la identitat es mantingui consolidada al llarg del temps.


Color

El logotip de la Universitat de Girona s’aplicarà en el seu color corporatiu PANTONE Reflex Blue C sobre fons clar, o bé en BLANC sobre fons de color fosc. No s’admeten altres colors per al logotip, si bé reservem una gamma de colors terrosos i granes (Pantone 7421 C, Pantone 7401 C, Pantone 7593) com a colors complementaris per a campanyes d'àmbit institucional.