Fundació Girona, Universitat i Futur

D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Girona: Universitat i Futur (FGUiF) té com a finalitats:

 

  • Promoure les relacions de la UdG amb Institucions Públiques i Privades de les Comarques Gironines.
  • Fomentar la creació de nous estudis i programes d'investigació i recerca.
  • Col·laborar en l'establiment i la gestió de centres d'investigació, i contribuir en la difusió dels estudis i investigacions realitzades.
  • Subvencionar congressos, seminaris i jornades realitzades a la UdG i organitzades per la UdG.
  • Promoure les publicacions de la UdG.
  • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d'estudis i tasques universitàries.
  • Contribuir al Finançament de les Càtedres i Observatoris de la Universitat de Girona.

 

ÒRGANS DE GOVERN