Dr.  Francesc  Roca  Urgell

Vicerector

Funcions

 • Ordenació, planificació, programació i desplegament dels estudis oficials i propis.
 • Organització i gestió dels estudis de grau i màster.
 • Planificació i assegurament de la qualitat dels estudis de grau, màster i doctorat.
 • Assegurament de la qualitat i promoció de la millora continuada de la docència.
 • Relació amb els centres de secundària i amb els futurs estudiants.
 • Política de formació continuada i formació al llarg de la vida.
 • Coordinació de la preinscripció i de l’accés a la UdG.
 • Política de formació universitària de la gent gran.
 • Relació amb els centres adscrits i la seva supervisió.
 • Política de Biblioteca i Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, de manera coordinada amb el vicerector de Recerca.
 • Política lingüística.

Biografia

És llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989) i doctor en Filologia Hispànica (programa de doctorat ‘Lingüística Teòrica’) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Va ser Becari de recerca (FPI) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar a impartir classes a la UdG el curs 1993-1994. Actualment és professor titular del Departament de Filologia i Comunicació de la UdG.

La seva docència s'inscriu en les àrees de Gramàtica de l’espanyol, Adquisició de segones llengües i Lingüística.

Ha estat coordinador i director del màster Formación de profesores de español como lengua extranjera (Màster propi UdG - FUdG: innovació i formació) i codirector del màster Ensenyament de l’espanyol i del català com a segones llengües / Llengües i moviments de població (Màster oficial, UdG). i del màster Llengües, moviments de població i construcció social (Màster oficial, UdG).

S'ha especialitzat en Gramàtica de l'espanyol, Teoria gramatical, Gramàtica comparada, Morfologia i Sintaxi de les llengües romàniques. Forma part dels següents grups de recerca de la UdG: Grup de Lèxic i Gramàtica (grup SGR), i Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada. Ha participat en nombrosos projectes de recerca de la UdG i de grups d'altres universitats estatals i internacionals. Les seves publicacions inclouen articles i capítols de llibres publicats en revistes i editorials de prestigi internacional com:  "Catalan Journal of Linguistics, Verba, Oxford University Press, Visor” .

Ha exercit els càrrecs de gestió com a vicedegà d’estudiants, relacions exteriors i infraestructura docent, de la Facultat de Lletres, de 2004 a 2008. Anteriorment, va ser coordinador de l’estudi de Filologia Hispànica, també a la Facultat de Lletres de la UdG (2000-2004).

Informació addicional