Dr.  Jordi  Ferrer  Beltran

Secretari general

Funcions

  • Coordinació de les càtedres UdG i política de càtedres.
  • Elaboració i edició digital del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), juntament amb la vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.
  • Planificació de la internacionalització de la UdG en l’àmbit iberoamericà, de forma coordinada amb el vicerector de Política Internacional.
  • Prospectiva i política d’aliances amb universitats, institucions i empreses en l’àmbit iberoamericà.
  • Projectes interuniversitaris d’internacionalització en l’àmbit iberoamericà.
  • Impuls a la mobilitat d’estudiants, professorat i PAS en l’àmbit iberoamericà.

 

Biografia

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1991, i doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, el 1997. És professor titular de Filosofia del dret des del 2002, i director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona.

Les seves línies de recerca se centren en la Teoria del Dret i l'Epistemologia Jurídica. Expert en temàtiques de la Seguretat jurídica i disseny institucional, la Interpretació i aplicació del dret, la Filosofia analítica del dret i la Teoria general de la prova en el procés judicial.    

Ha publicat entre d'altres: "Las normas de competencia. Un aspecto de la dinàmica jurídica" (2000), "Prueba y verdad en el Derecho" (2002, 2005), "La valoración racional de la prueba" (2007) y, juntament amb Jorge L. Rodríguez, "Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos" (2011); ha coeditat la sèrie de tres volums "Law, Politics, and Morality: European Perspectives" (2003, 2006 y 2007), i (juntament amb en Giovanni B. Ratti) "El realismo jurídico genovés" (2011) i "The Logic of Legal Requirements: Essays on Legal Defeasability" (2012).  I articles en revistes com Rechtstheorie, Associations, Analisi e diritto, Ragion Pratica, Legal Theory, Law and Philosophy e Isonomía. És codirector de la col·lecció "Filosofía y derecho", i director de la col·lecció "Càtedra de cultura jurídica", de l'editorial Marcial Pons. Des de 2012 és coordinador general de les col·leccions jurídiques d'aquesta editorial.

És membre de comitès assessors de les revistes: Isonomía, Diritto e questioni pubbliche, Analisi e diritto, Sufragio, Teoria política y Law, Ethics, and Philosophy.

Està convençut que es pot fer de la UdG una universitat de referència. Creu que “Hem de posar-nos-hi tots i creure'ns que podem, que la centralitat no és sempre a les capitals i que les oportunitats sempre hi són, fins i tot en època de crisi”. 

Informació addicional