Dr.  Ramon  Moreno  Amich

Vicerector

Funcions

 • Planificació estratègica.
 • Política de qualitat i millora institucional.
 • Política de focalització, campus funcionals i campus d'excel·lència.
 • Política de R+D+I i relació amb els sectors socioeconòmics i territorials.
 • Política de centres de recerca propis i participats.
 • Política de captació i manteniment de talent.
 • Política d’infraestructures, equipaments i serveis tècnics de recerca.
 • Relació amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i amb els centres participats.
 • Foment de l'emprenedoria. Consorci de Vivers d’Empresa.
 • Política de captació de noves fonts econòmiques.
 • Política de salut laboral.

Biografia

Llicenciat en Biologia (1980) i doctor en Ecologia per la UAB (1988), és catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Girona, adscrit al Departament de Ciències Ambientals, i director de l’Institut d’Ecologia Aquàtica.

Professor universitari des de 1980. La seva docència s'ha centrat en assignatures d’Ecologia aquàtica, Ecologia de poblacions, Bioestadística, Projectes de Ciències Ambientals i Avaluació de l’Impacte Ambiental. Ha dirigit el Màster en Gestió ambiental i els Diplomes de Postgrau en: Gestió ambiental en l’àmbit municipal, en Sistemes de control i certificació ambiental, en Gestió i planificació forestal, i en Comunicació ambiental i sostenibilitat, tots de la Universitat de Girona.

El seu treball de recerca s’ha desenvolupat en el camp de l’Ecologia de peixos i Ecologia d’aiguamolls.

En l’àmbit de la gestió, de 2002 a 2005, va ser vicerector primer de la Universitat de Girona. També ha estat director del Departament de Ciències Ambientals i director de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG.

De 2007 a 2009, va ser director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, dins del Comissionat per a Universitats i Recerca, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. I fins al 2011 va ser director del Programa dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) i, també, director de la Fundació Institució CERCA que se’n va derivar. Des de 2011 fins a 2013 va ser “Consultor extern de relacions amb empreses” de l’Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).

Informació addicional