Dr.  Ricard  Rigall  I torrent

Vicerector

Funcions

 

 • Estudi, diversificació, optimització i rendibilització de les fonts de finançament públiques i privades.
 • Coordinació dels plans estratègics i contractes programa de les unitats estructurals.
 • Planificació i seguiment econòmic del pla d’inversions.
 • Captació d’altres fonts de finançament per a infraestructures no previstes en el PIU.
 • Política de TIC al servei de la gestió, la docència i la recerca.
 • Impuls de l’e-administració (e-UdG).
 • Planificació i urbanització de smart campus.
 • Planificació de projectes i construcció de nous espais.
 • Rehabilitació d’edificis i reforma d’instal·lacions.
 • Política d’ús dels espais i subministraments.
 • Política de manteniment, neteja i vigilància.
 • Coordinació dels plans d’emergències.
 • Polítiques d’ambientalització i ecoeficiència dels campus, accessibilitat i mobilitat.

Biografia

Professor Titular de l'àrea de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, del Departament d'Economia. Doctor en Economia per la UdG (2003), Màster en Economia per la London School of Economics (2005), Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (1999) i Diplomat en Ciències Empresarials (1997) per la UdG.

He estat Coordinador d'estudis de la Llicenciatura i el Grau en Economia i és Coordinador de la Xarxa d'Innovació Docent en Aprenentatge Basat en Problemes de la Universitat de Girona.

La seva especialitat és l'economia del turisme, de la cultura i el patrimoni i dels mercats en general, així com metodologies docents per a l'ensenyament de l'economia. He participat en projectes de recerca i transferència amb diferents institucions, com la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Gala-Salvador Dalí, l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Confraria de Pescadors de Palamós o els Ajuntaments de Girona, Barcelona, Lloret de Mar i Roses.

La seva recerca s'ha publicat a nivell nacional i internacional.

Ha estat estudiant de la UdG a nivell de diplomatura, llicenciatura i doctorat i de la London School of Economics a nivell de màster, pel que afirma : “sé que la docència i la recerca de la UdG són perfectament homologables a les dels centres de referència a Europa”.

Va coordinar la Xarxa d'Innovació Docent en Aprenentatge Basat en Problemes on participen professors de diferents facultats, que el fa coneixedor de la realitat de les diferents facultats i col·lectius universitaris. 

Informació addicional