Dr.  Jordi  Ribot  Igualada

Vicerector

Funcions

  • Polítiques de professorat: dedicació a la docència, a la recerca i a la gestió, i el seu reconeixement.
  • Política de personal investigador.
  • Desenvolupament professional del PDI.
  • Política de formació del PDI.
  • Impuls a la mobilitat de PDI.
  • Polítiques socials per al PDI.
  • Desplegament dels protocols d’acolliment del personal de la UdG.
  • Coordinació de l’avaluació del professorat.

Biografia

Llicenciat en Dret (1989) i  doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona (1993). Treballa a la UdG des del curs 1994-95 i n'és catedràtic de Dret civil des de 2011. Ha estat director del Departament de Dret privat i coordinador del Màster en Dret de danys.

Actualment desenvolupa la seva recerca en el marc de l'Institut de dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona, concretament en l'àmbit del Dret de família i del Dret de danys, en línies que aprofundeixen en la interacció entre les institucions civils i els altres instruments jurídics que compleixen les finalitats equivalents, com ara el sistema de protecció social o els sistemes de reparació dels danys corporals al marge de la culpa.

Fellow de l'European Centre on Tort and Insurance Law (Viena) des de 2004, destaquen les seves contribucions en les obres col·lectives Terrorism, Tort Law and Insurance (2004), Essential Cases on Natural Causation (2007) i Essential Cases on Damage (2011).

En l'àmbit del Dret de família, a més de nombroses publicacions nacionals i internacionals ,i participació  com  a ponent en congressos nacionals i internacionals, destaca el paper actiu que va tenir en l'elaboració de l'avantprojecte de Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, com a membre de diversos grups de treball de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya (2003-2010).

En l'actualitat, és vocal de la secció d'obligacions i contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Informació addicional