Dr.  Jordi  Freixenet  Bosch

Vicerector

Funcions

 • Política de promoció i finançament de la recerca dins la UdG.
 • Accions en l’àmbit del Pla de Recerca de Catalunya, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de la Innovación i dels programes europeus.
 • Política de promoció de la transferència del coneixement dels grups de recerca.
 • Gestió de la presència de la UdG a la xarxa de centres TECNIO d’ACCIÓ.
 • Carrera investigadora: doctorat, investigadors en formació, captació de talent i mobilitat.
 • Organització i gestió del doctorat.   
 • Avaluació de l’activitat de recerca.
 • Coordinació de l’Arc de Recerca de la UdG.
 • Coordinació dels instituts propis de recerca i d’altres estructures de recerca.
 • Supervisió dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) i del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE).
 • Política de Biblioteca i Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, de manera coordinada amb el vicerector de Política Acadèmica i Docència.

 

Biografia

Llicenciat en informàtica per la UPC i doctor en informàtica per la UdG, on és professor titular del Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

La seva docència s’ha centrat en assignatures relacionades amb l’estructura dels computadors, els sistemes operatius i l'anàlisi d’imatges.

Té una àmplia experiència en la gestió de la docència i la recerca.  Des de 2003 fins a 2007 va ser sotsdirector de l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior, coordinador d’estudis ETIS, i de març de 2010 a desembre de 2011, director de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions.

Des de setembre de 2007 fins a març de 2010 va ser el cap del grup de recerca VICOROB (Visió per Computador i Robòtica) grup reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat i com un centre TECNIO – xarxa per a la promoció de la transferència de tecnologia i innovació. Actualment VICOROB és un institut de recerca integrat per més de 50 investigadors i amb doctorands d’arreu del món, repartits entre tres grups SGR, un dels quals és UdiGitalEdu, un grup de recerca multidisciplinar en el camp de l’educació, el pensament computacional, les ciències i l’art visual, del qual n’ha estat director des de la seva creació el 2009 fins a 2014.

Finalment, i pel que fa a la transferència de coneixement i a la recerca aplicada, ha participat com a emprenedor principal en dues iniciatives spin-off, DSET i Cotonis, i ha estat codirector de la Càtedra Interuniversitària UPC-UdG Manel Xifra Boada en recerca i innovació en tecnologia de la producció d’envasos flexibles.

La seva trajectòria docent i investigadora inclou la direcció de 8 tesis doctorals -3 de les quals, en curs-, una estada de recerca a la Gran Bretanya en el marc del programa Salvador de Madariaga i diverses col·laboracions internacionals en forma de publicacions conjuntes o cotuteles de tesis doctorals amb universitats del prestigi de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL), del Col·legi Universitari de Londres o de la Universitat de Borgonya.

Informació addicional