Dra.  Gemma  Geis  Carreras

Vicerectora

Funcions

  • Direcció i coordinació de l’elaboració de les normatives de la UdG.
  • Adaptació dels Estatuts a les normatives estatals i autonòmiques.
  • Coordinació dels aspectes normatius i legals de l’e-administració (e-UdG).
  • Coordinació dels processos de creació de centres, departaments i instituts universitaris de recerca.
  • Elaboració i edició digital del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), juntament amb el secretari general.
  • Impuls de la governança i foment de la transparència institucional.
  • Política de comunicació.
  • Política de publicacions.

 

Biografia

Llicenciada en Dret per la UdG (2002). Màster de Pràctica Jurídica Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2003). Premi Extraordinari de Doctorat UdG 2011, doctora en Dret per la Universitat de Girona, menció europea (2009). Exerceix de professora lectora de Dret administratiu al Departament de Dret Públic, investigadora del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de la Universitat de Girona. 

Membre del Grup de recerca consolidat en Dret Urbanístic . En l’actualitat, la seva recerca es desenvolupa en el marc del Projecte I+D DER 2014-58446-R “El urbanismo sostenible ante el reto del cambio climático” i del Projecte finançat per l’Institut d’Estudis Autonòmics “.......”.

Ha realitzat diferents estades de recerca a la Universitat de Florència, a la Universitat de la Sorbone i Harvard University.

També forma part del Comitè d'Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació del territori i urbanisme a Catalunya, creat per la Generalitat. Ha participat en més de deu projectes de transferència de coneixement, molts del quals com a investigadora principal, relacionats amb el dret urbanístic i funció pública.

Ha impartit docència al Grau en Dret, Grau en Ciències Ambientals, Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciatura en Dret i Llicenciatura en Arquitectura, entre d’altres. Va coordinar el Mestratge en Gestió i Dret Local a la UdG del 2007 al 2009.

Informació addicional