Dra.  Maria Dolores Capella Hereu

Vicerectora

Funcions

a) Carrera investigadora
b) Política de recerca
e) Transferència del coneixement
d) Estudis de doctorat
e) Instituts de recerca i altres estructures de recerca
f) Infraestructura de la recerca
g) Serveis tècnics de recerca i unitats de recerca amb serveis a les empreses i institucions