Peter J.Balsells

Doctor Honoris Causa

Peter J.Balsells  va rebre el Títol de Doctor honoris causa per la Universitat de Girona per la seva vàlua en el progrés de la tecnologia, pel seu mestratge en els camps de la seva especialitat, pel seu generós mecenatge a la Universitat de Girona i pels seus valors d'humanitat, humilitat i estima envers el nostre país, Catalunya.