Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Compromís Social

XVII Convocatòria d'ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport econòmic a projectes de cooperació per al desenvolupament i facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en aquestes actuacions.

L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió d'ajuts destinats a finançar projectes de cooperació universitària per al desenvolupament, que afavoreixin la consecusió dels ODS, realitzats per membres de la comunitat universitària de la UdG en col·laboració amb altres universitats i agents de desenvolupament, en l'àmbit de la docència, la recerca en el desenvolupament sostenible, la innovació i la transferència de tecnologia i coneixement.

La quantia total dels ajuts és de 70.000€, dels quals 50.000 es destinaran a la modalitat 1 i 20.0000€ a la modalitat 2. Si no s'esgota alguna de les dotacions, la quantitat sobrant es podrà destinar a l'altra modalitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà a partir de la publicació de la convocatòria i fins el dia 14 de juny de 2019.

Les sol·licituds adreçades al rector hauran de presentar-se per duplicat: un exemplar en paper mitjançant imprès normalitzat que es podrà descarregar a la web de la Unitat de Compromís Social,  diferenciant les sol·licituds de projectes (Annex I) de les de mobilitat (Annex II), a l’Oficina Central de Registre o en qualsevol dels registres auxiliars de la Universitat de Girona; i aquest mateix imprès, ja registrat, es presentarà escanejat per correu electrònic a l’adreça (cooperacio@udg.edu)

Notícies relacionades