Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Sostenibilitat

Qui treballa la sostenibilitat a la UdG?

L'Àrea de Sostenibilitat de la Unitat de Compromís Social s'encarrega de la implementació, el desplegament, el seguiment i la revisió permanents del Pla Estratègic d'Ambientalització de la UdG. L'Àrea assumeix com a propis els objectius, subobjectius i actuacions plantejades al Pla Estratègic d'Ambientalització de la UdG, aprovat per Junta de Govern el 24 de Febrer de 2000 .

Per tal de salvaguardar la seva singularitat, l'Àrea de Sostenibilitat, és alhora:

  • un ens d'execució de directrius polítiques d'escala d'universitat.
  • un ens de gestió, de coordinació i de difusió de l'ambientalització dins l'àmbit universitari.
  • un ens d'implementació de les activitats de recerca ambiental de la UdG, associades al Pla d'Ambientalització.

Funcions

Són funcions de l'Àrea de Sostenibilitat les que es deriven de la implementació, el seguiment i la revisió del pla estratègic d'ambientalització, i que giren al voltant de sis eixos principals: 

  • Assessorar la presa de decisions en qüestions relacionades amb la gestió ambiental -àrea de gestió- dins l'àmbit d'influència de la UdG, a través de la canalització de projectes i activitats relacionades amb el Pla.
  • Tutelar l'acompliment dels objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització en totes les accions relacionades amb l'edificació i urbanització en els campus, tant pel que fa a noves construccions i habilitació de nous espais lliures, com a la reforma i adaptació dels existents.
  • Tutelar l'acompliment dels objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització en totes les accions relacionades amb l'ambientalització curricular.
  • Proposar i vetllar per l'acompliment de les mesures arquitectòniques i d'instal·lacions que permetin el lliure accés de les persones amb mobilitat reduïda als edificis, serveis i espais lliures dels campus.
  • Promoure i divulgar el Pla d'Ambientalització -àrea de difusió-, constituint-se com a centre d'informació i de sensibilització ambiental,tant en l'àmbit universitari com a través de la col·laboració amb altres institucions.
  • Organitzar serveis de suport al Pla d'Ambientalització -àrea de "taller"- incidint de forma prioritària en la inserció de grups de treball procedents de programes de formació per a col·lectius socialment desafavorits.