Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Sostenibilitat

Formació del Pas

Bones pràctiques ambientals per a una gestió sostenible a la UdG

Curs de formació per al PAS de la UdG.

En el marc del programa de formació continuada del personal d'administració i serveis de la UdG, l'Oficina Verda organitza, des de l'any 2005, aquest curs de "Bones pràctiques ambientals" amb els següents objectius:

 • Donar a conèixer el Pla d'Ambientalització al PAS com a model de gestió sostenible
 • Crear un espai d'intercanvi i reflexió sobre l'impacte ambiental generat per l'activitat del PAS
 • Oferir eines que fomentin el canvi d'hàbits en les pràctiques quotidianes de la gestió universitària
 • Elaborar decàlegs de bones pràctiques ambientals

Aquest curs de formació es conforma de cinc sessions de dues hores cadascuna en les quals es tracten els següents continguts:

 • Com ens afecta El protocol de Kyoto a la nostra vida diària: L'escalfament global i el canvi climàtic.
 • Mitjans de transport: comparatives d'eficiència energètica, espai ocupat, velocitat mitjana en ciutats, costos, etc. La importància d'ajustar el mitjà de transport al tipus de desplaçament a realitzar.
 • Dades de mobilitat a la UdG: anàlisi d'enquestes.
 • Línia estratègica de Mobilitat: objectius, estudis, accions i bones pràctiques: Anar a peu (Projecte d'accessibilitat al Barri Vell), bicicletes universitàries, bicicleta elèctrica, conveni RENFE – UdG, abonament TMG, Borsa per compartir cotxe, etc.

 • Procés de construcció d'un campus universitari: el procés projectual. Impactes de cadascuna de les fases.
 • Impacte ambiental dels centres universitaris: construcció i consums energètics (part I).
 • Línia estratègica de Gestió d'espais: objectius, estudis, accions i bones pràctiques.
 • Introducció de consideracions ambientals en els processos d'edificació UdG. Comissió de campus. Comissió tècnica d'edificació.
 • Jardineria ecològica.

 • Impacte ambiental dels centres universitaris: construcció i consums energètics (part II)
 • Dades de consums: La Petjada ecològica dels centres UdG.
 • Compra de productes i contractació de serveis
 • Línia estratègica d'optimització de recursos:
 • Climatització: determinació de la temperatura de confort. Quins paràmetres defineixen el confort?
 • Il·luminació dels espais.
 • L'ús de l'aigua.
 • Energies alternatives: UnivERsol i fanals fotovoltaics autònoms.
 • Compra verda i introducció de criteris ambientals en la compra i contractació.

 • Tipologies de residus generats a la UdG.
 • Residus municipals:
 • Recollides selectives als centres.
 • Internalització de la gestió del paper i cartró, documentació, ferralla informàtica.
 • Diagnosi del paper.
 • Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus.
 • Residus especials: residus de laboratori, ferralla electrònica, piles i bateries, mòbils, cartutxos i tòners.