Igualtat de Gènere

Guies i recursos

Webs d'interès, guies, recursos...

Webs d'interès

A LA UdG

FemSTEM
FemSTEM és un lloc de notícies / bloc dirigit a dones i nenes de totes les edats creat amb l'objectiu és difondre coneixements científics. Es tracta d'un espai per a qui vulgui gaudir de la ciència. Escriuen articles sobre la ciència a les notícies, contesten preguntes científiques habituals i entrevisten grans científics.

FemEngin
Femengin és un grup de dones del món de l’enginyeriaformat per a professores i estudiants de diversos àmbits i estudiants que treballen per augmentar la diversitat de gènere a les aules de la UdG. La seva tasca consisteix en fer xarxa per connectar dones del món de l’enginyeria. L’objectiu és poder compartir experiències i actuar coordinadament per augmentar el nombre de dones al camp de l’Enginyeria.

A Catalunya

Institut Interuniversitari d'Estudi de les Dones i Gènere
L’IIEDG s’ha creat a partir de la col·laboració de diversos grups de recerca de set universitats catalanes, entre elles, la UdG. El seu objectiu és reunir els grups de recerca en estudis de dones i gènere de Catalunya, i aconseguir el seu reconeixement en l’àmbit de la universitat. Tot i que l’IIEDG ha estat reconegut oficialment el 2008, es tracta d’una iniciativa que es remunta al 1999. Imparteix un Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.

"Dones i Ciència", Direcció General de Recerca: Generalitat de Catalunya
Dones i ciència ofereix informació sobre les actuacions més rellevants de la DGR, així com documents que tracten la situació actual de la dona científica, enllaços a pàgines web relacionades amb la temàtica de gènere i ciència i accés a biografies de científiques de renom.

Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball , Departament de Treball, Generalitat de Catalunya
Informació sobre polítiques en igualtat d'oportunitats en el treball de la Generalitat.

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
L'Institut disposa d'un centre de documentació que "recull, organitza tècnicament i difon tot tipus d'informació i documentació sobre la igualtat social home-dona, la promoció de la dona i la seva participació als àmbits social, polític, cultural i econòmic.
(pdf Guia d'entitats de l'ICD)

Centre de Documentació del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de l'Ajuntament de Barcelona
El CIRD és un fons documental especialitzat en estudis de dones, on destaquen les matèries que es treballen des del consistori (violència de gènere a la parella i violència familiar, prevenció de la violència, treball sexual, salut, participació política, entre d'altres). Segur que pot ser d'utilitat per estudis de grau, de màster i de doctorat, així com per a professionals. També hi trobareu el suport de la nostra documentalista que us pot assistir en la recerca bibliogràfica.

*Podeu consultar el catàleg online, accedint al "Catàleg Col·lectiu"

Observatoris d'Igualtat i Plans d'Igualtat d'altres universitats catalanes

A nivell estatal

Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
Informació sobre l’organigrama del “Ministerio de Igualdad ”, actuacions que dur a terme, i links a institucions relacionades.

Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España

Aquest Institut ofereix un recull d’estadístiques sobre la situació de les dones a Espanya en relació a demografia, família, educació, ciència i tecnologia, conciliació, treball i prestacions socials, salut, poder i presa de decisió, violència, inclusió/exclusió social, vulnerabilitat, indicadors de la UE...

Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de España
Aquesta Unitat s’encarrega de desenvolupar mesures d’acció positiva en l’àmbit acadèmic, de la ciència i de la tecnologia. Des de la seva pàgina web es pot descarregar la publicació “Académicas en cifras, 2007", la qual recull dades sobre la situació de les dones en les universitat públiques espanyoles i en fa una anàlisi comparativa.

A nivell europeu

Women and Science, Science and Society , Dir. Research, European Commission
Ofereix informació sobre les polítiques de la Comissió Europea en l’àmbit de les dones, el gènere i la ciència.

Instituto Europeo de Igualdad de Género
El seu objectiu és donar suport a les institucions europees i als Estats Membre en el foment de la igualtat d’oportunitats de gènere i en la lluita contra la discriminació de gènere, així com sensibilitzar a la ciutadania europea en aquest tema.

A nivell mundial

ONU mujeres
Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Empoderament de les Dones. Treballen a favor de l'eliminació de la discriminació en contra de les dones i les nenes; de l'empoderament de la dona; i d'aconseguir la igualtat entre les dones i els homes, com a socis i beneficiaris del desenvolupament, els drets humans, les accions humanitàries i la pau i la seguretat.

GUIES

Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge
Aquesta Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge vol servir d’eina de consulta per als membres de tota la comunitat universitària per tal d’assegurar que els textos i usos lingüístics que produïm siguin respectuosos, inclusius i estiguin lliures d’estereotips i d’expressions discriminatòries.

Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un mandat clar per a les universitats perquè incloguin transversalment mesures de protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les persones LGBTI, i mesures de sensibilització i de no discriminació. L’article 13 se centra específicament en les universitats, però al llarg del text hi fa referència en diverses ocasions quan menciona altres àmbits d’intervenció (vegeu el punt 3 per a un recull dels articles de la Llei rellevants per a l’àmbit universitari).

Aquesta Guia vol facilitar eines a tots els actors de l'administració universitària per tal de traduir en accions concretes allò que la Llei disposa.

Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022

El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, en desplegament d’allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, és l’instrument que determina els objectius i les mesures de caràcter transversal que s’han d’aplicar per garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.