Igualtat de Gènere

El Protocol contra l'assetjament

Els objectius d'aquest protocol són, d'una banda, prevenir la violència i l'assetjament per raó de sexe, gènere i sexualitat entre els membres de la comunitat universitària, i, de l'altra, establir un procediment d'actuació per detectar les situacions de violència i assetjament, investigar-les, proposar actuacions (tant les orientades a l'atenció a les víctimes, com a persones presumptament assetjadores, com sobre l'entorn) i, si escau, proposar d'obertura de procediments disciplinaris.

Per a promocionar el document, durant el mes de novembre de 2017 es va fer una campanya als bars i als lavabos dels campus i serveis de la UdG adhesiu_igualtat_genere636747608764906127