Igualtat de Gènere

Marc general de l'AQU per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Es publica un document marc que estableix pautes i recomanacions perquè el plantejament dels títols i la manera en què s’imparteixin tinguin en compte tant les necessitats i els interessos de les dones com els dels homes. L’objectiu és que totes les titulacions que passin per un procés avaluador eliminin les barreres que sostenen la desigualtat de gènere.

Les titulacions universitàries catalanes incorporaran la perspectiva de gènere a partir del curs 2020-2021, gràcies a la iniciativa conjunta de la Secretaria d’Universitats i Recerca, mitjançant el Consell Universitari de Catalunya (CIC), i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Es tracta d’una mesura pionera a tot Europa, que implicarà que els estudis de grau i màster que passin per un procés avaluador hagin de tenir en compte aquesta perspectiva en les guies docents, els programes de les assignatures, els currículums, i les metodologies, entre d’altres, per tal d’obtenir llum verda per impartir el títol.
 
En aquest sentit, AQU Catalunya ja ha posat a disposició de les universitats el document Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària que estableix elements de diagnòstic i indicadors per facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència en totes les àrees de coneixement.