Cooperació

Projectes de Cooperació 2018

XVI convocatòria d'ajuts

Cooperació Universitària al Desenvolupament

Cooperació Universitària al Desenvolupament

Cooperació Universitària al Desenvolupament

Cooperació

La Cooperació Universitària al Desenvolupament és el conjunt d'activitats dutes a terme per la comunitat universitària orientades a la transformació social als països més desfavorits, en pro de la pau, l'equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental en el món. L’enfortiment institucional i acadèmic tenen un important paper en aquesta transformació.