Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Consell Assessor

  • Sr. Josep Maria Barris, Arxiu Municipal de Roses.
  • Dra. Alexandra Chavarria, Università di Padova.
  • Dr. Josep maria Nolla, Universitat de Girona.
  • Dr. Marcel Pujol, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
  • Dra. Elisa Varela, Universitat de Girona.
  • Sr. Carles Victòria, Ajuntament de Roses, urbanisme.
  • Dr. Gustau Vivar, Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.