Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Càtedra de Promoció de la Salut

Publicacions

Documents i col·lecció de llibres

Documents

col·lecció de llibres

La col·lecció de llibres de la Càtedra es podrà trobar tant en format imprès, com en electrònic (EPUB). Els llibres es poden adquirir a les llibreries especialitzades i també es poden consultar i treballar a través del portal de lectura en línia Edu-Library, desenvolupat per l’editorial Documenta Universitaria per a la comunitat acadèmica i científica, principalment.

Uneix-te al nostre grup de Mendeley Health Promotion Chair – University of Girona

Shanghái 2016 en los países mediterráneos: Nuevos retos para la promoción de la salud / Xangai 2016 als països mediterranis: Nous reptes per a la promoció de la salut/ Shanghai 2016 in the mediterranean countries: New challenges in health promotion

Dolors Juvinyà, Pau Batlle, Anna Bonmatí, Marta Vilanova 

La Declaració de Xangai de Promoció de la Salut de 2016, estableix tres pilars fonamentals per a la promoció de la salut per complir amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un Desenvolupament Sostenible: una bona governança en salut, les ciutats i comunitats saludables i l’alfabetització per a la salut. Aquesta publicació recull les contribucions dels experts que van participar al III Simposi de Promoció de Salut que es va celebrar a Girona per identificar els reptes per a la promoció de la salut dels països de l'arc mediterrani. Els temes que incorpora són la salut com a dret humà; la salut a totes les polítiques com a enfocament per abordar els determinants socials de la salut; la governança democràtica en salut a nivell local; el concepte d'alfabetització per a la salut; i la cooperació, coordinació i integració dels esforços a la Mediterrània, que presenta reptes comuns i requereix de solucions comunes.

Activos para la salud en el mediterráneo / Actius per a la salut en el mediterrani / Assets for health in the mediterranean

Dolors Juvinyà i Canal, Anna Bonmatí Tomàs, Marta Vilanova Vila, Carla Casals Alonso

Els actius per a la salut van ser l'eix central del II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut celebrat a Girona el juny de 2015 que va reunir més de 120 professionals de 10 països de la mediterrània amb l'objectiu de posar de manifest les capacitats i actius presents en la mediterrània. Aquesta publicació recull els resums de les 49 comunicacions que es van presentar amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'experiències i pràctiques relacionades amb la promoció de la salut, els actius per a la salut i la salutogènesi, i els hàbits i estils de vida. A manera de conclusions, els experts i professionals reunits en el simposi van subratllar que és necessari posar l'èmfasi en els recursos positius que contribueixen a la salut destacant el paper que exerceix la comunitat. També es van identificar el treball en xarxa, la cooperació i la interacció a diferents nivells com estratègies útils per a aquesta finalitat. Per tal de seguir avançant i compartint coneixements i experiències, s'impulsarà el III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut per enfortir i donar visibilitat al treball de promoció de la salut en l'àrea mediterrània.

Alfabetización para la salud. Datos contrastados

Organización Mundial de la Salut

En aquesta publicació s'exposen les raons partidàries d'una acció política que enforteixi l'alfabetització per a la salut. Es presenten una sèrie de dades, incloent-hi els resultats de l'Enquesta Europea sobre Alfabetització per a la Salut, que advoquen per un enfocament més ampli i compromès de tota la societat en pro de l'alfabetització per a la salut que tingui en consideració el nivell individual d'alfabetització així com la complexitat de contextos en què la gent actua. Les dades de l'Enquesta Europea sobre Alfabetització per a la Salut mostren que aproximadament la meitat de la població europea enquestada presenta un nivell inadequat o problemàtic d'alfabetització per a la salut. Una deficient aptitud alfabètica en temes de salut va associada a comportaments de risc, empobriment de la salut, una menor autogestió i un augment d'hospitalitzacions i costos.

S'ha demostrat la importància de l'enfortiment de l'alfabetització per a la salut en la construcció d'una resiliència individual i comunitària, en abordar les desigualtats en temes de salut i en la millora de la salut i el benestar. S'exposen una sèrie de mitjans pràctics i efectius dels àmbits de la salut pública i altres autoritats sectorials i protectores capacitats per prendre mesures que enforteixin l'alfabetització en temes de salut en diversos entorns. S'aporten dades precises per a entorns educatius, llocs de treball, mercats, sistemes de salut, mitjans de comunicació moderns i tradicionals i àmbits polítics.

Alfabetització per a la salut

Estàndards i recomanacions per als professionals de la salut

Rosa Suñer Soler (ed.)

L’alfabetització per a la salut està estretament vinculada a l'alfabetització i a l’educació. Comporta coneixement, motivació i competència per a poder formar judicis i prendre decisions en relació a la nostra salut i la salut del nostre entorn.
Els professionals de la salut tenen  un rol fonamental per aconseguir augmentar els coneixements, la motivació i la competència en relació a la salut dels usuaris i dels pacients.
Aquesta guia va dirigida als professionals de la salut, per a transmetre’ls  els fonaments del que és, per a què serveix, què engloba, i com es treballa en alfabetització en salut. La guia exposa les principals definicions de l’alfabetització per a la salut, els estàndards i pràctiques en la comunicació oral, escrita i en les noves tecnologies de la comunicació, que s’ha observat que són efectives  en salut. En els seus darrers apartats s’exposa el coneixement actual de les intervencions en alfabetització en salut i resultats d’estàndards i pràctiques en l’educació per la salut, portats a terme en persones amb baixos nivells d’alfabetització en salut.

La alfabetización para la salud en el entorno de hospitales y centros sanitarios

Rima R. Rudd, Jennie E. Anderson

L'alfabetització per a la salut pot millorar l'aprenentatge dels pacients, l'assistència a les cites programades, el compliment dels tractaments, la seguretat del pacient i eliminar les barreres per accedir a l'assistència sanitària.

Aquesta publicació ofereix un enfocament per analitzar les barreres relacionades amb l'alfabetització per a la salut i vol ser una ajuda per incorporar l'alfabetització en els hospitals i centres sanitaris facilitant estratègies per reduir les reclamacions, millorar l'atenció a les persones i professionals i en definitiva, disminuir els costos. 
La realització de la proposta de revisió de l'alfabetització per a la salut en l'entorn hospitalari que es presenta en aquesta publicació, vol generar debat i reflexió per poder planificar estratègies dirigides a la millora dels centres.

Promoción de la salud en el Arco Mediterráneo - Health Promotion in the Mediterranean Arc

Dolors Juvinyà i Canal, Marta Vilanova Vila, Anna Bonmatí Tomàs (ed.)

Aquesta publicació es presenta amb l'objectiu de compartir les experiències i pràctiques relacionades amb la promoció de la salut en diferents entorns de l'Arc Mediterrani. Els textos d'aquesta edició són fruit del recull de les contribucions de reconeguts experts en l'àmbit de la promoció de la salut presentades en el I Simposi de promoció de la salut de l'Arc Mediterrani, celebrat a Girona el maig de 2012.

El llibre incorpora la Declaració de Girona que recull les conclusions del simposi i que defensa la necessitat de noves formes d'acció, situant la persona en el centre de les accions de promoció de la salut.

Guía Investigación Clínica 2013

Aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en estudios clínicos en fase II y III

Joan Canimas Brugués (coord.)

Aquesta Guia 2013 ha estat concebuda per facilitar les tasques de disseny d'estudis clínics que realitzen els investigadors, d'avaluació per part dels membres dels CEI i d'informació als pacients, tutors, curadors, representants elegits o guardadors de fet als quals es convida a participar en un estudi clínic. Recull i ordena tots els aspectes ètics i jurídics imprescindibles dispersos en diferents declaracions, orientacions, pautes internacionals, legislació espanyola i documents de bones pràctiques; proposa noves orientacions ètiques a tenir en compte, que no són exigibles però que seria desitjable que ho fossin, i reflexiona i aprofundeix sobre alguns aspectes controvertits.

Fites en la promoció de la salut. Les declaracions de les conferències mundials

Organització Mundial de la Salut

Recull de les declaracions més recents i rellevants relacionades amb la promoció de la salut a nivell mundial, textos que són periòdicament sotmesos a revisió per part dels experts mundials d’aquest àmbit. El recorregut documental s’inicia amb la Carta d’Ottawa, text fundacional de 1986, i es clou amb la Carta de Bangkok de 2005, passant per les recomanacions d’Adelaide (1988), el Comunicat de Sundsvall (1991), la Declaració de Jakarta (1997) i el Comunicat de Mèxic (2000). 

Per primera vegada en castellà i català.

La promoció de la salut, 25 anys després

Dolors Juvinyà i Canal, Hiram Arroyo (Ed.)

Per primera vegada en castellà i català.

Proposta antològica sobre el desenvolupament i els avenços en l’àmbit de la promoció de la salut en els 25 anys d'implantació d'aquesta estratègia salubrista institucional a nivell global. El contingut inclou les perspectives, els enfocaments i les crítiques al moviment de promoció de la salut en tres temps: passat, present i futur. Hi han participat reconeguts experts i figures de la tasca global de la promoció de la salut en representació del sector governamental, del sector acadèmic i, de les organitzacions de salut internacional comunitària.

Guía para el fomento de puestos de trabajo saludables en la red de salud

Agencia de salud y servicios sociales de Montreal

En aquesta guia es tracta de forma concreta la promoció de llocs de treball saludables, constituint un instrument pràctic, innovador i necessari, que acompanyarà a les persones que gestionen establiments sanitaris i serveis socials en les seves nombroses obligacions, no només de cara als usuaris, sinó també de cara als propis treballadors. En aquests últims els permetrà operar en un ambient de treball propici per a l’exercici de les seves activitats en les millors condicions.

La planificació, implementació i avaluació dels programes de promoció de la salut

James F. McKenzie, Brad L. Neiger, Rosemary Thackeray

Aquesta publicació, per la seva rellevància fins el dia d’avui en l’àmbit anglosaxó, esdevé una de les principals guies possibles per als educadors de la salut en tant que els proporciona una visió global dels coneixements pràctics i teòrics necessaris per planificar, implementar i avaluar programes de promoció de la salut en una varietat de situacions.

Planificació de programes de promoció de la salut

L. Kay Bartholomew, Guy S. Parcel, Gerjo Kok, Nell H. Gottlieb, María E. Fernández

En aquest llibre, de gran importància en la literatura de l’àmbit de la promoció de la salut, els autors presenten els conceptes bàsics de la promoció i l’educació per a la salut, així com una revisió de les principals tendències i models que han estat utilitzats en aquesta àrea de recerca. Cal destacar també la importància de fer evident quins han estat els processos de planificació també en promoció de la salut. Es descriuen els sis punts que cal seguir per poder portar a terme una planificació sistemàtica i finalitza aportant experiències pràctiques a fi de facilitar-ne la comprensió.

Guía del Autoestopista Salutogénico. Camino salutogénico hacia la promoción de la salud

Bengt Lindström, Monica Eriksson

A finals dels anys 70 Aaron Antonovsky va introduir el concepte de salutogènesi promovent una mirada del concepte de salut en positiu. Antonovsky va capgirar el concepte de salut exposant que: "Hem de mirar allò que generi salut més que les limitacions i causes de malalties". Però malgrat les similituds teòriques amb les intencions descrites el 1986 a la Carta d'Ottawa i la promoció de la salut, encara no s'ha explorat prou el potencial de la teoria salutogénica. Cal promoure l'enfocament centrat en la salut en lloc de l'enfocament centrat en la malaltia.

Per adquirir els llibres

Accedeix a Documenta Universitaria

documenta universitaria