Càtedra de Promoció de la Salut

Estructura

  • Dra. Dolors Juvinyà i Canal
    Directora
    Catedràtica del Departament d'Infermeria

Equip tècnic:

  • Carla Casals Alonso
  • Maribel Arévalo Masero
  • Sílvia Espinal Utgés
  • Narcís Pou Martí