Càtedra de Promoció de la Salut

Estructura

Membres

  • Dra. Dolors Juvinyà i Canal
    Directora, Catedràtica del Departament d'Infermeria

Equip tècnic

  • Carla Casals Alonso
  • Maribel Arévalo Masero
  • Sílvia Espinal Utgés
  • Narcís Pou Martí