Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Càtedra Processos Industrials Sostenibles

.

.

.

Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Càtedra de Processos Industrials Sostenibles va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona el 25 de octubre de 2007, a proposta del Dr. Angel López de la UdG, amb el suport del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària i del l'acord de col·laboració i patrocini entre la UdG i l'empresa IMJAC SL. 

El 11 de febrer de 2008 el Dr. Àngel López  va ser nomenat Director de la Càtedra per la Rectora. El 30 setembre 2010 el Dr. Angel López (alopezdring@gmail.com) va passar a la situació de professor jubilat per edat.

En la actualitat el Director de la càtedra és el Dr. Pere Mutjé Pujol, del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària