Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Es publica el "Manual del Estado del Bienestar y las Políticas Sociolaborales"

El Dr. Camas Roda i la Dra. Gemma Ubasart dirigeixen aquesta obra col·lectiva dirigida particularment als estudiants interessats en les polítiques socials que sostenen l'Estat del Benestar i les polítiques laborals i d'immigració.

El “Manual del  Estado del Bienestar y las Políticas Sociolaborales” ha estat editat
per l'Editorial Huygens, de Barcelona. Per adqurir-lo  es recomana accedir a la seva
página web:


http://www.huygens.es/esp/El Manual recull els estudis de nombrosos juristes del Dret laboral i Seguretat
Social, així com experts en ciències polítiques.Pel que fa al Dr. Camas Roda, a més de ser un dels directors de l'obra, ha escrit
dintre del Manual el capítol relatiu a les Polítiques d'Immigració.El dimarts 20 de novembre es realitzar la Jornada de presentació del Manual a la
Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Notícies relacionades