Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Consell Director

El Consell Director de la Càtedra és l’organisme format per les entitats patrocinadores de la Càtedra i el rector de la Universitat de Girona o la persona que delegui

Les funcions del Consell Director seran: establir línies de recerca, proposar i autoritzar convenis de col·laboració amb altres entitats, proposar i autoritzar la realització de jornades o conferències, rebre informació periòdica de la gestió científica i econòmica de la Càtedra i nomenar els membres del Consell Científic.

És funció exclusiva d’aquest Consell nomenar i destituir lliurement el director responsable de la Càtedra.

El Consell es reunirà obligatòriament dues vegades l’any, o sempre que ho demani una de les parts, una primera per aprovar el programa i el pressupost del curs següent i una altra per aprovar l’informe de gestió i l’estat de comptes, i sempre que ho sol·liciti un dels membres del Consell o el mateix director. Les decisions del Consell es prendran per majoria. A aquestes reunions hi assistirà el director responsable de la Càtedra, que hi tindrà veu però no vot.

Aquest Consell serà l'òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc d'aquest conveni.