Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar

Àmbits d'actuació

Formació, recerca i divulgació de tot allò que fa referència a les casuístiques de l'empresa familiar. Per això s'organitzen seminaris, jornades i altres tipus d'activitat.