Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Formació

Formació en curs

  • Màster en Gestió i Dret Local (5a edició, cursos 2018/2019 i 2019/2020)
  • Postgrau en Dret Urbanístic (4a edició, curs 2018/2019)
  • Diploma d'Especialització en Director de Seguretat  (7a edició a Girona, 2018/2019)
  • Diploma d'Especialització en Director de Seguretat (1a edició a Barcelona, 2014/2015)

Cursos anteriors

  • Curs d'especialització anual: Seminari de Dret Local 
  • Curs Novetats legals en matèria d'Urbanisme - Ajuntament de Girona
  • Mestratge de Gestió i Dret Local
  • Diploma de Postgrau en Dret Local
  • Diploma de Postgrau en Urbanisme
  • Cursos de formació de personal al servei de l'Administració AFCAP - Diputació de Girona