Centre de documentació Europea

Serveis

Serveis que ofereix

  • Informació sobre la doctrina de la UE, la legislació comunitària vigent, com també de la seva transposició als Estats membres de la Unió Europea. EURLEX
  • Informació bibliogràfica del fons del CDE a estudiants i professors de la Universitat de Girona, particulars, institucions i empreses.
  • Informació general sobre el web Europa, així com l'accés a documents oficials. 
  • Informació sobre programes i convocatòries de recerca i desenvolupament.
  • Informació sobre iniciatives amb finançament europeu. #FonsUECat
  • Informació i orientació a l’usuari cap a altres organismes informatius, si escau.
  • Relació periòdica dels darrers documents arribats al CDE.
  • Difusió Selectiva de la Informació (DSI): informació sobre un tema determinat per a qualsevol persona interessada que hagi tingut una entrevista prèvia amb la documentalista.
  • Organització de viatges a la Institucions de la UE (es prega demanar-ho amb 3 mesos d'antel.lació)
  • Formació a estudiants i professors i a qualsevol altre col.lectiu que ho sol.liciti.