Centre de documentació Europea

El CDE

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la Universitat de Girona comença la seva activitat el mes de setembre de 1995. Aquest centre pertany a la xarxa de centres d’informació assignats per la Comissió de les Comunitats Europees. La Comissió té la facultat d’assignar un CDE a les universitats on s’imparteixen estudis sobre integració europea. Fruit del conveni signat el 23 de maig de 1995, el CDE rep gratuïtament les publicacions oficials que generen les institucions i els organismes de la Unió Europea.

El CDE processa i difon els fons aportats per l‘Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (OPOCE), incloses les publicacions d’EUROSTAT.

Els principals objectius del CDE són:

  • Donar suport a la comunitat universitària en la docència i en la recerca en totes les matèries que són competència de la Unió Europea.
  • Facilitar a la comunitat gironina l’accés a la legislació bàsica i a altres informacions sobre la integració europea.
  • El CDE és de caràcter públic. Qualsevol persona de la comunitat universitària o de fora pot consultar el seu fons.