Centre de documentació Europea

Pressupost de la UE per al període 2021-2027 Horizon Europe

La Comissió acull amb satisfacció l'acord provisional sobre Horizon Europe, el futur programa de recerca i innovació de la UE

Les institucions de la UE han arribat a un acord polític parcial, subjecte a l'aprovació formal del Parlament Europeu i del Consell, sobre Horitzó Europa.