Centre de documentació Europea

El Fons Europeu de Defensa va per bon camí, amb 525 milions d'euros per Eurodrone i altres projectes

La Comissió ha adoptat avui programes de treball destinats a cofinançar projectes industrials de defensa conjunts per 2019-2020 per un valor de fins a 500 milions d'euros. Altres 25 milions d'euros s'han destinat a finançar el 2019 projectes col·laboratius de recerca en matèria de defensa, i avui s'han posat en marxa les corresponents convocatòries de propostes.