Centre de documentació Europea

Butlletí quinzenal d'ofertes de feina a través de la Xarxa EURES

Llistat quinzenal d’ofertes en difusió a través de la Xarxa EURES, procedents dels diversos països de l’Espai Econòmic Europeu. Servei EURES del SOC.