Biblioteca de la UdG

Com citar documents

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Com citar documents

La Biblioteca de la UdG us assessora sobre els diferents programes de gestió bibliogràfica que podeu utilitzar, aquests programes us ajudaran a crear la vostra base de dades de referències bibliogràfiques, incorporant-les automàticament des de les bases de dades i revistes electròniques, ordenar-les, extreure’n llistes en diferents estils de citació i incorporar les cites i llistes de bibliografia als vostres documents de text. Més informació a biblioteca.gestorsbibliografics@udg.edu.

Darrerament, la Generalitat de Catalunya, ha publicat Citació bibliogràfica, que ofereix orientacions precises per abordar els dubtes que es poden plantejar en la redacció de treballs, informes o altres documents. L’estructura, que se centra en les diverses parts de la citació, facilita una localització ràpida de les solucions. 

 

Aquest document s’ha basat en Cite it right: the SourceAid guide to citation, research, and avoiding plagiarism 
 
 
Per què cal citar?
 

La bibliografia és la principal eina per a organitzar i difondre la informació que s'ha utiltizat per a l'elaboració d'un treball de manera formal, eficaç i eficient.  Serveix per tal que el tractament de la informació es faci de manera ètica i legal i així evitar possibles plagis. També enriqueix la investigació, ja que mostra tota aquella informació (en el format que sigui) que s'ha consultat, descartat i utilitzat per a la realització del treball.

S’ha de citar per les següents raons:
- Per dir al lector quines idees no són les pròpies: evitant, així, ser responsables de les idees d’un altre.
- Per estalviar temps: citar una font adequada  pot contribuir a estalviar temps si és necessari fer referència a la investigació.
- Per augmentar la credibilitat del treball: utilitzant les cites mostreu al lector que les dades pronvenen de fonts fiables (per exemple, revistes i publicacions de renom)
- Per protegir la vostra carrera acadèmica i professional de conseqüències negatives del plagi: les penes de robatori literari i intel·lectual en la nostra societat poden ser greus (podeu veure més informació a l’apartat de Informació sobre la propietat intel·lectual)
- Per presentar el vostre punt de vista ètic: tot i que "propietat" intel·lectual és intangible, prendre-la  sense preguntar és comparable a robar.


Quan cal citar?
 

S'han de citar les fonts sempre i quan faci falta, sense esperar a acabar d'escriure el treball. En retardar el procés de citació, és més probable equivocar-se en les referències o oblidar-se'n alguna.

Les citacions bibliogràfiques poden aparèixer en forma de llistat de referències al final del text o capítol, o bé com a citacions al llarg del text.

Com cal citar?

La presentació de les entrades bibliogràfiques pot variar segons l’estil adoptat, però és important que el conjunt d’una bibliografia sigui coherent i clar.

Els estils que majoritàriament s’utilitzen en l’àmbit acadèmic són els proposats per l’APA (American Psychological Association) i MLA (Modern Language Association of America). En l’àmbit de les ciències de la salut, trobem l’estil Vancouver, promogut per l'International Committee of Medical Journal Editors, i continuat actualment per la NLM (National Library of Medicine) o el de l'AMA (American Medical Association).

Consulteu el TERMCAT per obtenir més informació sobre les abreviatures i els criteris de citació bibliogràfica, així com la normativa ISO 690 sobre referències bibliogràfiques.