Biblioteca de la UdG

Webs d'interès

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Webs d'interès

 • Associacions: pàgines web d’associacions professionals de l’àmbit cartotecari i d’associacions geogràfiques i cartogràfiques.
   
 • Qüestions de cartografia: explicacions teòriques i pràctiques d’interès cartogràfic (projeccions, escales, etc.), eines útils en cartografia (conversió de mesures i de coordenades, mesura de distàncies, etc.) i altres temes d’interès.
   
 • Cartoteques: selecció de cartoteques públiques i universitàries.
   
 • Servidors oficials de dades estadístiques: pàgines web de les institucions públiques que faciliten dades estadístiques oficials.