Biblioteca de la UdG

Cartografia en línia

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Cartografia en línia

 

Directoris de mapes i de temes de cartografia

 

Atles, mapes i imatges generals

 

Atles bàsics amb mapes i informació introductòria:

 

 

 

Atles i mapes de Catalunya i d'Espanya:

 

 • Xifra Maps: Aplicació de la Diputació de Girona amb diversos mapes temàtics de l'àmbit de les comarques gironines que es poden guardar en format JPG amb força resolució.
   
 • Atles nacional de Catalunya: Aplicació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que dóna una visió general de Catalunya: geografia física, humana i medi ambient.
   
 • Atlas Nacional de España: Edició facsímil digital que conté totes les edicions fetes entre 1986 i 2008 dels grups temàtics d'aquest atles de l'Instituto Geográfico Nacional (IGN). Permet la descàrrega i la impressió de les pàgines i guardar-ne retalls en format JPG.
Altres atles, mapes i imatges:

 

 • Visible Earth: Selecció d’imatges de la NASA que es poden guardar en JPG amb cobertura desigual segons les zones.

 

També trobareu atles i mapes a:

 

 

 Atles i mapes temàtics


  

Atles i mapes ambientals

 

  Històrics i temàtics d’història


 • Historical maps / Perry Castañeda Map Collection: Amplíssim repertori de mapes històrics i temàtics d’història que es poden guardar en JPG. També conté un recull molt complet d’altres adreces de mapes històrics.
   
 • David Rumsey map collection: Extensa col·lecció de mapes històrics que es poden visualitzar amb gran detall, imprimir i guardar en JPG de força qualitat, però la majoria són d’Amèrica.
   
 • American Memory: Secció digitalitzada de la col·lecció de mapes de la Library of Congress: permet la cerca per diversos criteris i es poden guardar en JPG.
   
 • Historic cities: Web sobre la història de les ciutats del Departament de Geografia i la Biblioteca de la Universitat Hebrea de Jerusalem: els mapes i plànols es poden guardar en JPG.
   
 • Historical atlas of the twentieth century: Recull de mapes històrics, alguns d’interactius, fet pel bibliotecari Matthew White, que es poden guardar en JPG.
   
 • Broer Map Library: online historic maps: Col·lecció de mapes històrics fet per aquesta cartoteca que es poden guardar en JPG.
   
 • Euratlas: history and geography of Europe: Recull de mapes històrics i temàtics d’història de l’empresa suïssa Nussli que es poden guardar en JPG.
   

  Socials, econòmics, polítics i turístics 

 

 • The World Factbook: Atles de la CIA, ja ressenyat abans, amb informació política, estadística, etc. que es renova anualment.
   
 • Worldmapper: the world as you’ve never seen it before: Recull de cartogrames que representen la superfície de cada país segons el pes específic de la qüestió que representen i que es poden copiar en format PDF i JPG.
   
 • Le Monde Diplomatique-Maps: Recull de mapes de temàtica social, política, econòmica... que es poden guardar en JPG.
   
 • Atlas of Global Development: Atles del World Bank amb molts mapes temàtics (econòmics, demogràfics, educatius...) i comentaris. Només es poden imprimir i projectar a pantalla completa.
   
 • La Documentation française-Cartothèque: Recull molt ampli de mapes temàtics que s’actualitzen regularment i que es poden cercar per àrea geogràfica i per àrea temàtica. Es poden copiar en format JPG.

 • Atles estadístic dels Pirineus: Atles interactiu de tot el massís, amb participació de totes les administracions, que permet cartografiar i imprimir dades demogràfiques, turístiques, econòmiques... i afegir-hi dades externes (Excel).
   
 • Index Mundi: Aplicació interactiva per confeccionar mapes temàtics a partir de diverses dades estadístiques, a nivell estatal i subestatal, que només es poden imprimir. També té eines per fer gràfics amb dades estadístiques i una aplicació per crear-se el propi mapa que es pot guardar en format JPG, PNG i PDF.
   
 • Online Atlas of the Millennium Development Goals: Atles interactiu desenvolupat pel Banc Mundial i Mapping Worlds que permet la consulta i la localització de diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics.
   
 • Show World/USA: a new way to look at the World: Aplicació semblant a l’anterior que cartografia diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics i que permet la descàrrega del mapa (imatge) i de les dades (Excel) per correu electrònic. Es pot triar la visualització de tot el món o dels Estats Units.
   
 • Census Atlas of the United States: Atles molt complet sobre les dades del cens de població del Estats Units en format PDF.
   
 • Atles del turisme a Catalunya: Atles que analitza el patrimoni natural i cultural i en un altre bloc, l'oferta i la demanda turística: permet imprimir i guardar en PDF els textos, taules i mapes. També desenvolupa un visor cartogràfic que permet crear un mapa a demanda i imprimir-lo.

 • Mapa del patrimoni mundial / UNESCO: Aplicació que ofereix informació textual i imatges de tots els elements d'interès natural i cultural que pertanyen a la llista aprovada pel Comitè Mundial del Patrimoni de la UNESCO.
   

 

Mapes muts per usar com a base d'altres mapes

 

 

Navegadors interactius

 

 • Find a map: Atles de Multimap (Microsoft) semblant a l’anterior que permet la vista en mapa planimètric, fotografia aèria i imatge obliqua però només permet fer-ne la impressió.

 

 • Google Maps: Coneguda aplicació de Google que permet la vista en mapa planimètric, topogràfic i vista aèria i que només permet fer-ne la impressió.
   
 • Open Street Map: Iniciativa cooperativa per crear cartografia de tot el món feta amb software lliure. Permet l'edició, la correcció, l'exportació i l'ús gratuït de la cartografia que es va actualitzant amb col·laboracions voluntàries. Es pot imprimir, copiar, crear imatge en codi QR i exportar a diversos formats.
   
 • Google Earth: L’altra coneguda aplicació de Google que es pot descarregar gratuïtament en aquesta adreça. Semblant a l’anterior, però, a més, incorpora l’aplicació Panoramio, que permet veure fotografies dels llocs seleccionats.
   
 • Iberpix - Visor de l’Instituto Geográfico Nacional: D’àmbit estatal, permet la cerca per topònim, per coordenades o per zooms successius i visualitza una cartografia més detallada a mesura que s’acosta a l’àrea seleccionada. Permet visualitzar en mapa topogràfic, en imatge i en ortofotomapa i disposa de les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet imprimir.
   
 • SIGPAC - Visor del Ministeri de Medi Ambient: D’àmbit estatal, incorpora la cartografia topogràfica més detallada a mesura que s’amplia el zoom i també l’ortofoto. Permet activar alguna capa i conté les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet fer-ne la impressió.
   
 • SATCAT - Servidor d'Imatges Satèl·lit de Catalunya: Banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat des de 1972 fins ara i i desenvolupat per la UAB i el CREAF. Les imatges es poden veure en color natural i en fals color i es poden imprimir i descarregar en format JPG.
 • Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Aplicació que permet la visualització de diversos tipus de riscos damunt de mapa o d'ortofotomapa. El resultat es pot imprimir i descarregar en format PNG.
   
 • Mapa urbanístic de Catalunya: Aplicació interactiva que permet la consulta de la qualificació urbanística i del planejament a Catalunya. Conté una guia breu que en facilita l'ús i l'aprofitament.
   
 • Oficina virtual del cadastre: A partir de la selecció per província i municipi o per adreça, permet un zoom molt detallat fins a visualitzar les parcel·les cadastrals i la vista en ortofoto. També permet la consulta de la superfície i la qualificació de les parcel·les. Només permet fer-ne la impressió.
   
 • Hipermapa: atles electrònic de Catalunya: Atles interactiu de Catalunya que permet la cerca per zoom o per topònim i la visualització en mapa topogràfic i en ortofoto. També conté les eines clàssiques per mesurar distàncies, àrees... i, a més, permet carregar informació temàtica diversa i imprimir els mapes resultants.
   
 • Cartografia marítima i pesquera del litoral català: Aplicació de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona i Ajuntament de Palamós) que permet visualitzar diverses capes d’informació temàtica referides al litoral català i imprimir el mapa resultant.

 

 

Servidors de cartografia catalana i espanyola

 

 1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 2. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
 3. Atles climàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / CREAF
 4. Instituto Geográfico Nacional (IGN) / Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)  
 5. Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
 6. Ajuntament de Girona
 7. Ajuntament de Barcelona - BCNPIC
 8. Àrea Metropolitana de Barcelona - Cartografia digital
  Web Map Servers (WMS)

  Són servidors de mapes i de dades geoespacials als quals us podeu connectar, a través d’un SIG, per captar mapes i usar-los com a base del propi treball. Incorporen també un visor que permet la tria de capes d’informació i la impressió del mapa de la pantalla: