Biblioteca de la UdG

Cartografia en línia

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Cartografia en línia

 

Directoris de mapes i de temes de cartografia

 

Atles, mapes i imatges generals

 

Atles bàsics amb mapes i informació introductòria:
Atles i mapes de Catalunya i d'Espanya:
 • Xifra Maps: Aplicació de la Diputació de Girona amb diversos mapes temàtics de l'àmbit de les comarques gironines que es poden guardar en format JPG amb força resolució.
   
 • Atles nacional de Catalunya: Aplicació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) que dóna una visió general de Catalunya: geografia física, humana i medi ambient.
   
 • Atlas Nacional de España: Edició facsímil digital que conté totes les edicions fetes entre 1986 i 2008 dels grups temàtics d'aquest atles de l'Instituto Geográfico Nacional (IGN). Permet la descàrrega i la impressió de les pàgines i guardar-ne retalls en format JPG.
 • Mapes de la Biblioteca de Catalunya: Aplicació que permet visualitzar, enllaçar, imprimir i descarregar mapes (en PDF i JPG) del fons antic de la Biblioteca de Catalunya.
   
 • Mapes del Centre Excursionista de Catalunya (CEC): La mateixa aplicació anterior però del fons antic de CEC
   
Altres atles, mapes i imatges:
També trobareu atles i mapes a:

 

 

Atles i mapes temàtics

  

Atles i mapes ambientals

  

Històrics i temàtics d’història
 • Fondos cartográficos del IGN: España, siglos XVI-XIX: Col·lecció de mapes antics de l'IGN: permet la cerca per àrea, per paraula... i els mapes es poden imprimir i guardar en JPG.
   
 • Cartografía: Recull de mapes temàtics d’història fet pel Departament d’Història Antiga de la Universitat Complutense de Madrid que es poden guardar en JPG.
   
 Socials, econòmics, polítics i turístics 
 • The World Factbook: Atles de la CIA, ja ressenyat abans, amb informació política, estadística, etc. que es renova anualment.
   
 • Worldmapper: the world as you’ve never seen it before: Recull de cartogrames que representen la superfície de cada país segons el pes específic de la qüestió que representen i que es poden copiar en format PDF i JPG.
   
 • Le Monde Diplomatique-Maps: Recull de mapes de temàtica social, política, econòmica... que es poden guardar en JPG.
   
 • Atlas of Global Development: Atles del World Bank amb molts mapes temàtics (econòmics, demogràfics, educatius...) i comentaris. Només es poden imprimir i projectar a pantalla completa.
   
 • La Documentation française-Cartothèque: Recull molt ampli de mapes temàtics que s’actualitzen regularment i que es poden cercar per àrea geogràfica i per àrea temàtica. Es poden copiar en format JPG.

 • Atles estadístic dels Pirineus: Atles interactiu de tot el massís, amb participació de totes les administracions, que permet cartografiar i imprimir dades demogràfiques, turístiques, econòmiques... i afegir-hi dades externes (Excel).
   
 • Index Mundi: Aplicació interactiva per confeccionar mapes temàtics a partir de diverses dades estadístiques, a nivell estatal i subestatal, que només es poden imprimir. També té eines per fer gràfics amb dades estadístiques i una aplicació per crear-se el propi mapa que es pot guardar en format JPG, PNG i PDF.
   
 • Online Atlas of the Millennium Development Goals: Atles interactiu desenvolupat pel Banc Mundial i Mapping Worlds que permet la consulta i la localització de diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics.
   
 • Show World/USA: a new way to look at the World: Aplicació semblant a l’anterior que cartografia diversos indicadors demogràfics i socioeconòmics i que permet la descàrrega del mapa (imatge) i de les dades (Excel) per correu electrònic. Es pot triar la visualització de tot el món o dels Estats Units.
   
 • Census Atlas of the United States: Atles molt complet sobre les dades del cens de població del Estats Units en format PDF.
   
 • Atles del turisme a Catalunya: Atles que analitza el patrimoni natural i cultural i en un altre bloc, l'oferta i la demanda turística: permet imprimir i guardar en PDF els textos, taules i mapes. També desenvolupa un visor cartogràfic que permet crear un mapa a demanda i imprimir-lo.

 • Mapa del patrimoni mundial / UNESCO: Aplicació que ofereix informació textual i imatges de tots els elements d'interès natural i cultural que pertanyen a la llista aprovada pel Comitè Mundial del Patrimoni de la UNESCO.
   

 

Mapes muts per usar com a base d'altres mapes

 

 

Navegadors interactius

 

 • National Geographic Map Machine: Atles dinàmic que permet zooms molt detallats en segons quines àrees geogràfiques però no en d’altres. Permet escollir la vista en mapa de carreteres, imatge vertical i imatge obliqua però no permet fer-ne una còpia, només impressió de pantalla.
   
 • Find a map: Atles de Multimap (Microsoft) semblant a l’anterior que permet la vista en mapa planimètric, fotografia aèria i imatge obliqua però només permet fer-ne la impressió.
   
 • Google Maps: Coneguda aplicació de Google que permet la vista en mapa planimètric, topogràfic i vista aèria i que només permet fer-ne la impressió.
   
 • Open Street Map: Iniciativa cooperativa per crear cartografia de tot el món feta amb software lliure. Permet l'edició, la correcció, l'exportació i l'ús gratuït de la cartografia que es va actualitzant amb col·laboracions voluntàries. Es pot imprimir, copiar, crear imatge en codi QR i exportar a diversos formats.
   
 • Google Earth: L’altra coneguda aplicació de Google que es pot descarregar gratuïtament en aquesta adreça. Semblant a l’anterior, però, a més, incorpora l’aplicació Panoramio, que permet veure fotografies dels llocs seleccionats.
   
 • Iberpix - Visor de l’Instituto Geográfico Nacional: D’àmbit estatal, permet la cerca per topònim, per coordenades o per zooms successius i visualitza una cartografia més detallada a mesura que s’acosta a l’àrea seleccionada. Permet visualitzar en mapa topogràfic, en imatge i en ortofotomapa i disposa de les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet imprimir.
   
 • SIGPAC - Visor del Ministeri de Medi Ambient: D’àmbit estatal, incorpora la cartografia topogràfica més detallada a mesura que s’amplia el zoom i també l’ortofoto. Permet activar alguna capa i conté les eines típiques per mesurar distàncies, àrees... Només permet fer-ne la impressió.
   
 • SATCAT - Servidor d'Imatges Satèl·lit de Catalunya: Banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat des de 1972 fins ara i i desenvolupat per la UAB i el CREAF. Les imatges es poden veure en color natural i en fals color i es poden imprimir i descarregar en format JPG.
 • Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Aplicació que permet la visualització de diversos tipus de riscos damunt de mapa o d'ortofotomapa. El resultat es pot imprimir i descarregar en format PNG.
   
 • Mapa urbanístic de Catalunya: Aplicació interactiva que permet la consulta de la qualificació urbanística i del planejament a Catalunya. Conté una guia breu que en facilita l'ús i l'aprofitament.
   
 • Oficina virtual del cadastre: A partir de la selecció per província i municipi o per adreça, permet un zoom molt detallat fins a visualitzar les parcel·les cadastrals i la vista en ortofoto. També permet la consulta de la superfície i la qualificació de les parcel·les. Només permet fer-ne la impressió.
   
 • Hipermapa: atles electrònic de Catalunya: Atles interactiu de Catalunya que permet la cerca per zoom o per topònim i la visualització en mapa topogràfic i en ortofoto. També conté les eines clàssiques per mesurar distàncies, àrees... i, a més, permet carregar informació temàtica diversa i imprimir els mapes resultants.
   
 • Cartografia marítima i pesquera del litoral català: Aplicació de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona i Ajuntament de Palamós) que permet visualitzar diverses capes d’informació temàtica referides al litoral català i imprimir el mapa resultant.

 

 

Servidors de cartografia catalana i espanyola

 

a) Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
 • Portal d’entrada a l’ICC: Primer cal registrar-se gratuïtament (pestanya superior dreta) i, després de cercar per àrea, per topònim o per coordenades, es poden descarregar mapes topogràfics i ortofotomapes de Catalunya a diferents escales i en diversos formats. Cal cercar l’àrea desitjada i prémer el botó del ratolí, i surt la finestra de diàleg amb tots els mapes disponibles de la zona seleccionada.
   
 • Fotografies aèries de Catalunya de 1956-1957 del Vol americà: L'aplicació Ortoxpres de l'ICC permet visualitzar les fotografies d'aquest vol. Cal fer la cerca per topònim o per coordenades, fer un zoom molt detallat i amb el botó dret del ratolí es pot guardar la imatge de la pantalla en format JPG. També ofereix opcions complementàries com superposar-hi el cadastre, corbes, de nivell, etc.  
   
 • Cartoteca digital de l’ICC: Aplicació de la Cartoteca de l’ICC que posa a disposició pública els seus fons antics a mesura que els digitalitzen. S’amplia periòdicament i permet guardar les imatges en JPG.
   
 • Mapa topogràfic d’Espanya 1:50 000: Aplicació de la Cartoteca que permet visualitzar totes les edicions dels fulls catalans del mapa topogràfic a escala 1:50 000.
 
b) Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Cartografia en format MiraMon, DXF i/o Shape: Pàgina d’entrada a l’apartat de cartografia que facilita l’accés a moltes bases temàtiques: La base municipal i comarcal, les corbes de nivell, les xarxes hidrològica i de carreteres i altres dades bàsiques es troben a l’epígraf Cartografia de referència i la nombrosa cartografia temàtica és a l’epígraf Bases disponibles.
 • Miramon: Des d’aquesta pàgina es pot descarregar gratuïtament el visor MiraMon, que és un lector per visualitzar i imprimir mapes en format MMZ, i també hi ha el manual amb les instruccions. El programa MiraMon sencer per consultar, analitzar i editar cartografia i imatges, es pot descarregar gratuïtament d’aquesta pàgina del CREAF (UAB) si s’és membre de la comunitat universitària o de l’Administració pública.

 

c) Institut Geològic de Catalunya
 • Cartografia geològica i geotemàtica: Pàgina del Servei Geològic de Catalunya (SGC) que facilita la descàrrega dels seus mapes geològics en format PDF: Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000, Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, Mapa de zones d'allaus de Catalunya 1:25 000, etc.

 

d) Atles climàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / CREAF
 

Atles interactius de consulta directa que, a més, permeten la descàrrega d’algunes capes temàtiques en format MMZ (MiraMon):

 

e) Instituto Geográfico Nacional (IGN) / Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)  
 
 • IGN: Centro de Descargas: nou servei de l'IGN que, previ registre gratuït, permet la descàrrega de mapes topogràfics a diverses escales (antics i moderns), mosaics d'ortofotos en format raster i altres productes.

 

f) Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
 
 • Portal d’entrada a l’IGME: Primer cal registrar-s’hi gratuïtament i després, a l’apartat Productos y descargas, es poden descarregar els fulls de les sèries bàsiques a escala 1:50 000 i 1:200 000 en format JPG i PDF. També hi ha molta informació vectorial, però, de moment, és de pagament.

 

g) Ajuntament de Girona

A més, la UdG té un conveni signat amb l’Ajuntament de Girona pel qual els membres de la comunitat universitària poden demanar a la Cartoteca una part de la base topogràfica de l’àmbit urbà de Girona a escala 1:500. La base s’estructura en diverses capes d’informació (altimetria, edificis, hidrologia, xarxa viària, toponímia... ) i es facilita en format DWG o DXF. Hi ha restriccions en l’ús d’aquesta informació cartogràfica i, segons les capes sol·licitades, es facilita un nombre limitat d’hectàrees en forma de polígon únic. Abans cal trucar (972 418 229 / 418 030) o escriure (cartoteca@udg.edu) per concretar l’àrea sol·licitada i trobar-la preparada quan l’aneu a recollir.

L’Ajuntament també estableix la possibilitat de fer un conveni de cessió de cartografia per a projectes de final de carrera i tesis doctorals de membres de la UdG.

 

h) Altres administracions públiques

 

Web Map Servers (WMS)

 

Són servidors de mapes i de dades geoespacials als quals us podeu connectar, a través d’un SIG, per captar mapes i usar-los com a base del propi treball. Incorporen també un visor que permet la tria de capes d’informació i la impressió del mapa de la pantalla: